De vervuiling door fossiele brandstoffen doodt jaarlijks 5 miljoen mensen

DOOR NINIAN CARTER
30 november 2023 – Luchtvervuiling door het gebruik van fossiele brandstoffen doodt wereldwijd waarschijnlijk elk jaar meer dan 5 miljoen mensen, volgens een nieuw rapport van het British Medical Journal.

Volgens een nieuw rapport van het British Medical Journal doodt de mondiale luchtvervuiling door het gebruik van fossiele brandstoffen jaarlijks naar schatting 5,13 miljoen mensen.

Het teveel aan sterfgevallen als gevolg van fijnstof en luchtverontreiniging door ozon wordt geschat op 8,34 miljoen per jaar – waarvan 62% te maken heeft met fossiele brandstoffen.

Het nieuwe rapport, gebaseerd op gegevens uit 2019, en de grootste studie in zijn soort, schat dat de sterfgevallen als gevolg van fossiele brandstoffen veel groter zijn dan de meeste eerder gerapporteerde waarden, waardoor de luchtverontreiniging als de belangrijkste milieurisicofactor voor ziekte en overlijden wordt versterkt.

Uit onderzoek blijkt dat de overstap van fossiele brandstoffen naar schone, hernieuwbare energiebronnen jaarlijks miljoenen levens kan redden.

error: Kopiëren mag niet!