Mr. Baidjnath Panday: “Stakeholders belangrijk geweest in positieve beoordeling CFATF”

Suriname is recen positief beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) ten aanzien van de 40 aanbevelingen, waaraan het land moest voldoen om blacklisting te voorkomen. Mr. Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma (AML) complimenteert in het bijzonder de stakeholders voor het resultaat dat mede door hun inzet is bereikt. 

“Dat Suriname deze stap heeft kunnen zetten, is mede te danken aan de stakeholders. Wat wij als AML/PIU hebben gedaan is meer de begeleiding, de mensen enthousiasmeren en stakeholders bijeenbrengen om hun verantwoordelijkheid op te pakken”, aldus mr. Baidjnath Panday, die zegt dat Suriname voor nu uit de gevarenzone van blacklisting is.

Hij legt uit dat Suriname op eigen verzoek geëvalueerd is door de CFATF, teneinde na te gaan wat de stand van zaken is van ’s lands wet- en regelgeving op het stuk van anti-money laundering en terrorismefinanciering. Tegelijkertijd werd er geëvalueerd welke instituten in Suriname actief zijn en werkzaamheden verrichten in het kader van rechtshandhaving. Het betrof ook instituten die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wetgeving, die nodig is voor het adresseren van de financiële en de niet-financiële sector. Deze sector heeft volgens de PIU-voorzitter ook een meldplicht van ongebruikelijke transacties. 

Daarnaast werd gekeken naar de Gaming Board als toezichthoudend orgaan op de gamingsector, de casino’s en loterijen. Baidjnath Panday: “Er is gekeken naar het functioneren van de Raad Internationale Sancties met betrekking tot hoe Suriname omgaat met de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN op het gebied van terrorisme en terrorismefinanciering. Ook is gekeken naar wat Suriname doet om fiscale delicten aan te pakken.” 

De PIU-voorzitter stelt, dat de 40 aanbevelingen van de CFATF Suriname dwongen om tijdig de nodige stappen te zetten met het doel het financieel systeem gezond en integer te houden zodat de nationale en internationale markt, maar in het bijzonder de internationale financiële transacties niet in gevaar worden gebracht. 

Mr. Baidjnath Panday: “Surinames rapport is geverifieerd op juistheid, op correctheid. We waren tijdig om het aan te bieden en het is vervolgens als finaal beoordelingsrapport van de CFATF aangeboden. Het rapport is besproken tijdens de plenaire vergadering die gehouden is in de periode 26 november tot 1 december van dit jaar.” De vergadering is volgens mr. Baidjnath Panday meegegaan met de bevinding dat Suriname voor nu voldoende belangrijke stappen heeft gezet om een groot deel van de belangrijke tekortkomingen weg te werken.

“We zijn daardoor uit de gevarenzone van wat door velen werd geroepen het gevaar van blacklisting.”

error: Kopiëren mag niet!