World Heritage site manager en secretaris-generaal Nationale UNESCO-commissie hervatten werk

In oktober hadden de secretaris-generaal van de Nationale UNESCO Commissie Suriname (NUCS), Vidya Narain, en de World Heritage Site Mager voor de Historische Binnenstad van Paramaribo / WHC focal point, Stephen Fokké, hun functies neergelegd in verband met de gang van zaken rond de bouw van de nieuwe vergaderzaal van De Nationale Assemblée. 

Narain en Fokké waren van mening dat de verwikkelingen rondom de bouw van de vergaderzaal ongetwijfeld repercussies zouden hebben voor de werelderfgoedstatus van Paramaribo. Na goed overleg met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Ori, en mede op aandringen van collega’s van de UNESCO hebben de twee zij weer hun werkzaamheden opgepakt. 

In een persoonlijk onderhoud is van gedachten gewisseld over met name de aanleiding, namelijk de bouw van de nieuwe vergaderruimte voor de Assemblee, zonder goedkeuring van de UNESCO / ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) en de eventuele vervolgstappen.

Begin november heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in samenspraak met het ministerie van Openbare Werken een traject uitgezet om in dialoog met de UNESCO/World Heritage Center en ICOMOS International tot een werkbare oplossing te komen. Hiervoor zal een technisch team (ICOMOS International Advisory Mission) Suriname bezoeken tussen 11 en 16 december. De voorbereidingen voor deze internationale missie zijn al in touw gezet door beide ministeries. 

error: Kopiëren mag niet!