President Santokhi weer terug in het land na bijwonen VN-Klimaattop COP28 in Dubai

President Chandrikapersad Santokhi is na het bijwonen van de VN-Klimaattop COP28 in Dubai dinsdag weer teruggekeerd in Suriname. Hij heeft tijdens COP28 het standpunt van Suriname als carbon negatief land vertolkt en gesteld dat Suriname deze status wil behouden. Hij heeft ook benadrukt, dat met de ontwikkeling van de olie- en gassector Suriname ervoor zal zorgen dat deze carbon negatieve status gehandhaafd blijft. 

President Santokhi: “Samen met mijn team zijn wij ready om hard te werken aan de doelen die we hebben gesteld tijdens deze conferentie. Ik blik tevreden terug op de conferentie en was blij dat de leiders aanwezig waren die uiteindelijk de beslissingen moeten nemen. Ik ben enorm blij met de totstandkoming van het ‘Loss & Damage’ fonds waarvoor wij vooral als CARICOM-landen heel lang hebben gevochten.”

Hij benadrukt dat het Loss & Damage-Fonds geen leeg fonds is, maar dat er geld in is gestopt. “Ik heb gezien hoe de Verenigde Arabische Emiraten zich heeft ontwikkeld met olie en gas. Laten we die kans krijgen om ook een prachtig land te zijn, maar wel op verantwoorde wijze zodat we carbon negatief blijven.”

Geen geld om langer COP28 bij te wonen

De Surinaamse delegatie was in Dubai voor enkele dagen, de conferentie duurt nog twee weken, maar Suriname had de middelen niet om langer te blijven. Het staatshoofd spreekt de hoop uit dat de delegatie bij de eerstvolgende COP een paviljoen ter beschikking heeft. “Dat we ondanks de olie- en gasproductie in staat zijn om carbon negatief te zijn door een verantwoord bosbeleid, de transitie naar groene energie en bewustwording”, aldus de president.

error: Kopiëren mag niet!