Suriname zal capaciteit van NSS versterken met steun van de IDB 

In augustus 2024 na 12 jaar bevolkings- en huisvestingstelling

De Executive Board van de Inter-Am erikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft een lening van USD 20 miljoen goedgekeurd voor Suriname om de capaciteit van het Nationaal Statisch Systeem (NSS) te versterken. Het doel is om betrouwbare en nauwkeurige statistieken te verzamelen, analyseren, beheren en delen voor effectieve beleidsvorming en breder gebruik. Het programma ter ondersteuning van de volkstelling en het NSS, zal kwaliteitsstatistieken genereren over de economie, samenleving en het milieu. Tevens zal de stroom van kwaliteitsstatistieken naar eindgebruikers binnen de overheid en de bredere samenleving verbeteren. 

Ongeveer 12 jaar na de laatste telling, is Suriname van plan om in augustus 2024 een bevolkings- en huisvestingstelling uit te voeren. Het is essentieel om de demografische informatie van het land bij te werken. Bovendien biedt dit een gelegenheid voor Suriname om het gebruik van hoogwaardige statistieken te benutten, waardoor de besluitvorming ten behoeve van de nationale ontwikkeling verbeterd wordt. 

Het programma zal bestaan uit twee componenten. De eerste richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van socio-demografische statistieken. De tweede component heeft tot doel de prestaties van het NSS te versterken door een zelfversterkende cyclus van vraag naar, en productie van essentiële statistische processen te creëren. 

De activiteiten van het programma omvatten het technisch en financieel ondersteunen van alle fasen van de volks- en huisvestingstelling. Tevens zal gewerkt worden aan het versterken van de institutionele capaciteit van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), om zo de operationele capaciteit te waarborgen en de beschikbaarheid van hoogwaardige gegevensbronnen voor het komende decennium te garanderen. 

Het programma zal ook financiering verstrekken voor het regelgevend kader en de digitale architectuur van de burgerlijke stand. De creatie van een digitaal format voor het nationale bevolkingsregister zal worden ontwikkeld, deze zal onder andere een unieke digitale identificatie voor alle personen die in het land verblijven faciliteren. Dit initiatief zal ten goede komen aan de Surinaamse samenleving. Overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld zullen deze statistische informatie kunnen gebruiken voor educatie , besluitvorming en analyse.

Het technisch personeel van het Algemeen Bureau voor de Statistiek zal worden opgeleid in de ontwikkeling van statistische vaardigheden. Er zullen meer dan 180 overheidsmedewerkers worden opgeleid in evidence-based decision-making met behulp van statistische analyse. Ook zullen ten minste 5.000 mensen hun statistische geletterdheid verbeteren door deelname aan de meerjarige campagne voor statistische geletterdheid. 

De ondersteuning van USD 20 miljoen van de IDB aan Suriname heeft een terugbetalingstermijn van 25 jaar, een gratieperiode van 5,5 jaar en een rentetarief gebaseerd op de Secured Overnight Financing Rate (SOFR), zo meldt de IDB.

error: Kopiëren mag niet!