Lagi maniri, het moet in je zitten

Er wordt een Jamaicaanse artiest naar Suriname gehaald en die man durft het om uw en onze president te schofferen. Die man noemt de familienaam van de president en laat blijken dat onze president het land niet goed bestuurt. Daarmee heeft de artiest alle aanwezige Surinamers beledigd, alleen… onze onnozele Surinamers die daar aanwezig waren, hadden het totaal niet door. De man heeft daarmee duidelijk aangegeven dat hij geen respect heeft voor Suriname, omdat Suriname een land van lagere waarde zou zijn dan de relatief meer bekende Jamaica. Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Wie toelaat dat derden hun nationale symbolen en instituten schofferen en beledigen, is de grootste vijand van het land. Dat zijn de grootste vernietigers van het land. 

Eerder hebben Surinamers op de pagina van de Guyanese president, hun eigen first lady uitgescholden. Dat is weer een zoveelste teken dat deze mensen geen respect hebben voor het land Suriname. Het kan zijn dat we het totaal niet eens zijn met de keuzes en het beleid van een bepaalde president, maar het is en blijft een interne aangelegenheid van onze Surinamers. Wij lossen dat probleem op samen, eventueel na een harde geoorloofde strijd volgens de democratische principes en met gebruikmaking van de grondrechten genoemd in de grondwet. Het is een zaak waar Jamaicanen en Guyanezen zich buiten moeten laten. 

De artiest behoort te weten hoe hij zich in een ander land moet gedragen, hij kan geen symbolen van dat land gaan beledigen in dat land. Bewoners van dat land moeten het niet toestaan, want anders laat je jezelf beledigen. Deze opmerking hadden wij ook gemaakt toen de minister van Landbouw van Guyana opmerkingen had gemaakt jegens zijn collega in Suriname. Hij zou hebben gezegd dat onze minister corrupt is en dat zou hij in zijn land hebben gezegd. Dat is inmenging van een Guyanese autoriteit in de interne aangelegenheden van een buurland. Surinaamse ministers maken zich niet schuldig aan deze vorm van laagheid. Foei dus aan de artiest en schaamteloos voor de mensen die zich in hun kruis laten tasten door een gast hier op bezoek. 

Terecht wordt ook gezegd dat de Surinaamse rappers en zangers in Jamaica moeten durven om het uit te halen. Laat de vp iemand van hem sturen om deze grap in Jamaica uit te halen. 

Maar wat alles slaat is de bewering dat de meneer door onze vp naar Suriname is gehaald en…dat op social media beweerd wordt dat het neerhalen van onze president een instructie is geweest van de ABOP-politicus als de opdrachtgever van de artiest. Dat is een logische conclusie. En dan zeggen we daarop, als het waar is, dat dit het laagste is wat je kan doen als Surinaamse politicus. 

Wanneer men in staat is dit soort acties uit te laten voeren, dan is men in principe de politicus van het laagste kaliber oftewel politiek brandhout en totaal ongeschikt om in de buurt van de staatsinstituten te komen. Als onze politici niet betrokken zijn in deze zaak, dan behoort men met een statement uit te komen. 

Hij moet met een statement komen, niet omdat wij of anderen het willen. Men moet dat doen, omdat men als staatsautoriteit het niet kan toestaan dat iemand in zijn land komt en zijn president beledigd. Omgekeerd moet de president dat ook doen als iemand hier in het openbaar onze vp en de ministers beledigt. Voor buitenlanders zijn wij allemaal Surinamers en een, ongeacht hoe verdeeld en oneens wij het met elkaar zijn. Als we die houding tegenover het buitenland niet kunnen aannemen, dan zijn wij geen Surinamers, maar toevallige bewoners van dit land. Komt de vp niet met een statement uit, dan is hij voor ons inderdaad medeplichtig. Het kan zijn dat hij als ABOP-voorzitter juist wil dat de indruk bestaat dat hij erachter zit. Een behoorlijk deel van zijn achterban, die volgens een bepaald stramien denkt, bijvoorbeeld over geweld en intimidatie, zal het klaarblijkelijk stoer vinden dat hij het heeft gedaan. Daarmee wil men dus stemmen winnen en afstand nemen van deze regering. Maar men beseft niet hoeveel men dit land dat al gebukt gaat onder enorme schulden, schade berokkend en dat men het land dat zich wil herstellen, telkens knock-out slaat wanneer die zich wil opkrabbelen. 

Als alles waar is wat in social media wordt beweerd en waar het ook op lijkt, dan is de grootste vijand van de president en dus van de regering, de daarin participerende partijen en politici. Het is dus niets anders dan infiltreren en kapot maken. 

Ter afsluiting willen we stellen dat het inhuren van buitenlanders, dus huurlingen, om je eigen president te beledigen en te schofferen, niets anders is dan intimidatie. Het kan een waarschuwing zijn dat nog anderen kunnen worden ingehuurd om handelingen te plegen tegen de president. 

Wij vinden het polariseren van de samenleving en het implanteren van geweld en intimidatie in deze samenleving een zeer gevaarlijke zaak en verraad naar de Republiek Suriname. Het wordt een zeer gevaarlijke tijd in aanloop naar de verkiezingen. De sentimenten in onze republiek lijken te gaan richting die van vlak voor de onafhankelijkheid. De inzet in 1975 was de onafhankelijkheid en in 2025 gaat het om de oliedollars. Het beste voor Suriname zou zijn dat er een compleet verbod vanuit de VN komt met sancties als landen nieuwe olieprojecten opstarten. Het zou goed zijn voor de harmonie in Suriname. Het zou de weg openen naar de echte duurzame ontwikkeling van Suriname met landbouw, veeteelt (herkauwers, varkens en bijenteelt), visserij, toerisme (geen eco- mar natuurtoerisme), verantwoord bosbeheer, de inheemse en tribale geneeskunst (Suriname als satelliet van de grote farmaceutische industrie)  en de opkomst van vergroeningssectoren. 

Er zijn in de geschiedenis legio voorbeelden ter beschikking hoe individuen met het patronagesysteem hun eigen clan en andere groepen onderdrukken en beslag leggen op alle rijkdommen via een terreurbewind. We verwijzen naar de vele regimes in Afrika, waar in bepaalde (niet alle) landen, presidenten en hun kinderen als koningen leven in de grootste Europese steden terwijl de massa niet eens kan eten. Suriname heeft grond om hiervoor te vrezen. Wij denken dat de oliedollars een vloek zullen zijn voor Suriname.

error: Kopiëren mag niet!