President Santokhi: “Politieke partners in coalitie zullen regeerakkoord volledig uitvoeren”

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de regering door zal gaan met het beleid gericht op herstel van de economie en het brengen van verlichting voor de samenleving. De politieke partners in de coalitie zullen volgens de president zich moeten houden aan de volledige uitvoering van het regeerakkoord en het gegeven woord dat daarin is vastgelegd. 

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement zei de president maandagmiddag, dat bij de uitvoering van het regeerakkoord bepaalde zaken anders zijn gelopen dan hij voor ogen had gehouden. Echter is het voor de politieke partners in de coalitie niet te laat om bet beleid bij te stellen en in te grijpen. Dat zal gebeuren op basis van een actieplan, waarbij doelgericht en effectief de problemen van de economie en die van de samenleving aangepakt en opgelost zullen worden. 

De regering en hij als president zal daarbij uit hoofde van de constitutionele bevoegdheden de noodzakelijke correcties plegen in het beleid. 

Over de aangetaste interne solidariteit van de regering zegt Santokhi dat die middels veel overleg het hoofd wordt geboden.

Perceptie

Het beeld dat politieke tegenstanders trachten te creëren als zou de regering niets of nauwelijks zaken realiseert voor de samenleving, weerlegt de president met een opsomming van tal van uitgevoerde projecten in de diverse sectoren. Er zouden veel meer ontwikkelingsprojecten op gang gebracht kunnen worden indien niet een derde van de overheidsbegroting besteed hoefde te worden aan rente en aflossingen van leningen. De politieke tegenstanders van de regering en de huidige coalitie hebben er volgens de president er baat bij dat de perceptie bij de samenleving als zou de regering niets of nauwelijks zaken realiseren, wordt versterkt en blijft bestaan.

Met die kritieken willen velen zich tot de bevolking richten uit politiek opportunisme en enge partijpolitieke belangen. De wijze waarop de zogenaamde analyses worden verwoord, met veel mimiek en drama, heeft volgens Santokhi alles te maken met het gereed maken voor een politieke campagne met het oog op de verkiezingen. 

De regering laat zich niet verleiden tot een en dezelfde beleidsaanpak uit het recente verleden. De regering zal zich blijven richten op het ontwikkelen van beleid en het bestuur zodanig inrichten om effectief en doelgericht de problemen van de samenleving op te lossen. Het beleid van de regering zal zich constructief blijven richten op de belangen van het volk, en niet op enge partijpolitieke belangen, aldus de president.

SS

error: Kopiëren mag niet!