Geen BTW op nutsvoorzieningen voor 6 maanden, belastingvrije grens naar SRD 9000

De regering en de vakbeweging, met name Ravaksur (Raad van Vakcentrales in Suriname) en de gezamenlijke vakbonden zijn overeengekomen dat de belastingvrije grens van SRD 7.500 naar SRD 9.000 wordt opgetrokken. Ook zijn partijen overeengekomen dat er voor de komende zes maanden, tot en met juni volgend jaar, geen btw zal worden geheven op nutsvoorzieningen en kookgas. 

De governmenttake op brandstof zal voor 1 maand met SRD 1 worden verlaagd. President Santokhi deed deze mededelingen maandagmiddag in het parlement tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. 

Het optrekken van de belastingvrije grens is volgens de president een enorme ondersteuning van de koopkracht van de bevolking. De  reeds bestaande zogeheten “forfaitaire” van SRD 100 is ook opgetrokken naar SRD 400. Het komt erop neer dat werkenden tot een bedrag van SRD 9.400 geen belasting hoeven te betalen. 

De belastingschijven worden ook aangepast. Die zal voor loontrekkers een belastingvoordeel opleveren van SRD 500 tot SRD 1.500, afhankelijk van de inkomensgroep waar men in zit. De verhoogde belastingvrije grens en aanpassing van de belastingschijven gelden voor alle werkenden, zowel landsdienaren als personeel in de particuliere sector.  

Koopkrachtversterking ambtenaren

De koopkrachtversterking van SRD 2.500 die aan landsdienaren en aan hen gelijkgestelden wordt verstrekt, wordt met SRD 1.000 verhoogd. Dit gaat in per januari 2024. Gepensioneerden krijgen 70 procent van dit bedrag. 

“Boeng ten ey kon!” (goede tijden komen eraan), zei president Santokh. Het is tijd om de zware offers die het volk heeft opgebracht terug te vertalen in verlichting. Dat gebeurt “step by step”. 

In december krijgen alle landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden een koopkrachtondersteuning van SRD 4.200, en in januari SRD 800. 

Met betrekking tot de aanpassing van de BTW-wet is de regering met de vakbeweging afgesproken dat spoedig met betrokkenheid van het parlement gewerkt zal worden aan een aangepaste BTW-wet, dat breed gedragen wordt. Het IMF gaat akkoord met herziening van de BTW-wet. Het zal deskundigen van CARTAC (Caribbean Regional Technical Assistance Center) naar Suriname sturen voor het bieden van  assistentie daarbij.

Over de governmenttake zei president Santokhi dat afschaffing hiervan zou betekenen dat de overheid jaarlijks een bedrag van SRD 60 miljard aan inkomsten zou ontberen. De uitvoering van het sociaal programma van de regering zou daarmee in problemen geraken. 

Regering en vakbeweging blijven met elkaar in overleg. Over 6 maanden wanneer het beter zal gaan met de economie, zal de regering in staat zijn om een beter pakket te geven aan de vakbeweging, aldus president Santokhi maandag in het parlement.  

SS

error: Kopiëren mag niet!