VHP-fractieleider Gajadien: “Regeringsbeleid niet laten overschaduwen door incidenten” 

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gisteren, maandag 20 november, in het parlement heeft VHP-fractieleider Asis Gajadien de regering opgeroepen om ervoor te zorgen dat het regeerbeleid de komende periode niet overschaduwd wordt door “incidenten”. Hij doelt daarmee onder meer op de schandalen met betrekking tot het grondbeleid. Deze “incidenten” hebben in de voorbije periode volgens Gajadien de positieve resultaten van het gevoerde regeerbeleid overschaduwd, waardoor het erop lijkt dat de regering geen of weinig resultaten boekt.

De VHP-fractieleider zei, dat de stabiliteit die nu in de economie is bereikt, het resultaat is van gedurfde maatregelen van de regering. De invoering van btw is een daarvan. Het gedisciplineerd begrotingsbeleid dient voortgezet te worden. De hervorming van het belastingstelsel dient verder concreet ter hand te worden genomen, waardoor de regering meer inkomsten kan binnenhalen. Zonder die inkomsten zal de regering het niet kunnen bolwerken. 

De VHP-fractieleider deed een dringende oproep aan de regering om ervoor te zorgen, dat de bereikte stabiliteit in de economie niet uit handen wordt gegeven. Hij verwijst naar de druk die vanuit de vakbeweging wordt uitgeoefend, die daartoe zou kunnen leiden. Op het koersenfront is er al enige tijd sprake van stabiliteit. De koersen neigen zelfs om omlaag te gaan. De regering moet echter niet overmoedig raken, maar de in de komende resterende periode concreet werken aan oplossingen voor verschillende vraagstukken in de samenleving.

Investeringen, productie en sociaal beleid

Daarbij noemt Gajadien verschillende zaken die niet bevorderlijk zijn voor investeringen en verhoging van de productie. De verschillende kredietfondsen die de regering in de afgelopen periode heeft opgezet, zouden goed gecoördineerd dienen te worden, opdat die effectief de productiesector ten goede komen. Aan de regering wordt gevraagd serieus om te gaan met het bevorderen van investeringen en verhoging van productie.

Een andere zaak waar Gajadien de regering extra aandacht voor vroeg is het sociaal beleid. In de afgelopen 3,5 jaar is er ruim SRD 10 miljard gestopt in het sociaal beleid, doch gebleken is dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting niet in staat is geweest het beleid goed uit te voeren. Indien men niet in staat is het beleid uit te voeren dient men vervangen te worden door mensen die dat wel kunnen, zo betoogde Gajadien.

Het volk kijkt volgens hem op dit stuk naar de verrichtingen van de regering. Het beleid van de regering is nu in een fase waar er concrete resultaten moeten worden geboekt. Het is daarbij belangrijk dat het beleid niet overschaduwd wordt door “incidenten”, aldus de VHP-fractieleider.

SS

error: Kopiëren mag niet!