Drammende bonden en ‘luierende’ leerkrachten

De afgelopen dagen weten vakbonden dagelijks de nieuwspagina’s te halen met hun ‘acties’, vooral in de vorm van algemene ledenvergaderingen en oproepen aan leden om thuis te blijven. De bonden vertonen meer en meer drammerig gedrag, waarschijnlijk tegen beter weten in. De vraag is of dit soort acties – gericht op vooral het terugdraaien van BTW op brandstof van 5 naar 10 procent en het opschorten van de wet BTW – vruchten afwerpt. Het antwoord zal ‘neen’ blijken te zijn. De regering houdt vast aan de wet BTW en blijft in gesprek, onderhandelen, met de vakbonden.

‘Actie’ voerende leerkrachten

De enige sector in de samenleving die wel concreet en merkbaar in actie is, is het onderwijs. Al sinds vorige week donderdag waren vele leerkrachten die lid zijn van een bond in het onderwijs gewoon thuis en genieten – zeker tot en met woensdag – van een heel lang weekend. En, let wel, ze hebben geen direct conflict met hun werkgever, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De vraag is of het merendeel van die leerkrachten – leden van een wirwar aan versplinterde onderwijsbondjes en -bonden – wel weet waarvoor zij ‘in actie’ zijn. Te gemakkelijk blijven ze thuis wanneer bonden daartoe oproepen. 

Aan leerlingen wordt even niet gedacht…

Als makke schaapjes zaten vele leerkrachten thuis en hun leerlingen zijn weer eens de dupe. Maar, daar horen we deze dagen niemand over: het missen van vele uren les, het achterraken van leerlingen in het onderwijsproces. In het recente verleden – vooral tijdens de Covid-pandemie – was de wereld te klein en schreeuwde men om het hardst dat leerlingen een leerachterstand opliepen. Nu hoor je niemand. Het thuis ‘luieren’ afgelopen dagen van leerkrachten is ongehoord. Te gemakkelijk wordt in actie gegaan en aan de leerlingen wordt even simpelweg niet meer gedacht. 

‘Motie’

Een aantal leerkrachten was dinsdag wel lijfelijk aanwezig onder een paar honderd actievoerende vakbondsleden die bij het Kabinet van de President een ‘motie’ indienden met hun eisen.

MinOWC

Overigens, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) vroeg in een maandag uitgegeven persbericht, leerkrachten zich dinsdag te melden op hun scholen. Maar, veel leerkrachten hadden die vraag dus niet positief beantwoord.

Vak apart

Wat zijn het voor leerkrachten die de afgelopen dagen thuis zaten? Wat zijn het voor bonden die hun leden oproepen om thuis te blijven? Vakbondswerk is een vak apart en in Suriname wordt dat vak niet beheerst door het kader, bestuursleden, ze hebben het niet echt goed onder de knie. De hakken zijn deze dagen in het zand gezet, wetende dat de acties – ‘blijf thuis’ – geen grote zoden aan de dijk zullen zetten. 

Contraproductief

Overigens kunnen de zogenoemde vakbondsacties contraproductief blijken te gaan werken. Het is ook – in de normale internationale vakbondswereld – ongebruikelijk (‘not done’) om tijdens onderhandelingen en gesprekken tussen partijen in actie te gaan. De bonden steken dan stokken tussen de spaken van de onderhandelingswielen. Het is onfatsoenlijk en onbegrijpelijk. Blijf in gesprek, in onderhandeling, met de regering en ga niet parallel ‘actie’ voeren, in welke zichtbare of onzichtbare vorm dan ook. Neem het vakbondswerk serieus en begrijp dat de regering niet gaat tornen aan de wet BTW en zich ook niet onder druk laten zetten door welke vakbond of vakcentrale dan ook…

PK

error: Kopiëren mag niet!