Gezamenlijke vakbonden eisen dat BTW op brandstof aangehouden wordt

De gezamenlijke vakbonden en hun leden hebben zich vandaag, dinsdag 14 november, verzameld aan de Heiligenweg en zijn van daaruit gelopen naar het Kabinet van de President om een nieuwe motie in te dienen.

De gezamenlijke vakbonden geven aan, dat niet aan alle eisen is voldaan. De verhoging van BTW op brandstof is een heet hangijzer. Die eis is juist niet ingewilligd.

In de motie is opgenomen, dat de leden akkoord gaan met de aanpassing van de belastingschijven die per 1 januari 2024 zal ingaan, mits er duidelijk wordt aangegeven hoe die aanpassing eruit zal zien. De leden willen ook duidelijk weten welke de voorzieningen zullen zijn, die getroffen zullen worden voor degenen die vallen onder de belastingsvrije grens van SRD 7.500. Ook willen ze dat het proces van integrale wijziging van de BTW-wet zo gauw als mogelijk in gang wordt gezet. Verder geven ze aan, dat ze het voorstel ten aanzien van de BTW op nutsvoorzieningen en kookgas wel accepteren. Ten slotte eisen ze dat de BTW heffing op brandstof wordt aangehouden.

De motie werd in ontvangst genomen door directeur Ajaykumar Moensi. Moensi beloofde dat de motie op de bestemde plek zal komen. De gezamenlijke vakbonden en hun leden zijn vervolgens naar de Waterkant gelopen. Daar is aan de leden voorgehouden dat er verdere strategieën uitgewerkt zullen worden, die later met de leden gedeeld zullen worden. Wat vaststaat, is dat de vakbonden zullen blijven strijden totdat alle eisen zijn ingewilligd.

De opkomst was dinsdag goed te noemen. Een grotere groep had zich bij de actie aangesloten. Door de vakbondsleiders werden de mensen steeds weer op het hart gedrukt om zaken ordelijk te laten verlopen.

Op één incident na, is de actie van vlekkeloos verlopen. COL-voorzitter Hugo Blanker zou door een lid van de veiligheid op het Kabinet van de president onheus behandeld zijn. Hij werd gestoten. Blanker deed ook zijn beklag hierover bij Moensi en wil dat er maatregelen tegen de desbetreffende persoon genomen worden.
SK

error: Kopiëren mag niet!