Minister Raghoebarsing: “Verbetering btw-wet moet beleid niet onderuithalen”

Zowel de regering als Ravaksur (Raad van Vakcentrales in Suriname) en de actievoerende gezamenlijke vakbonden zijn het volgens minister Stanley Raghoebarsing met elkaar eens, dat de btw-wet kanttekeningen behoeft. De minister van Financiën en Planning zegt echter, dat een verbetering van de btw-wet het door de regering ingezette beleid van stabiliteit niet onderuit moet halen. 

De regering heeft woensdag 8 november in aanwezigheid van onder meer enkele parlementariërs een onderhoud gehad met Ravaksur. Volgens minister Raghoebarsing zijn partijen het met elkaar eens dat wat in macro-economische zin is opgebouwd en hersteld, niet verloren moet gaan. Hij noemt de koersstabilisatie, toegenomen kasreserve en een dalende inflatie, maar ook herstel van instituten zoals de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit alles met steun van het bedrijfsleven, de vakbeweging en samenleving. De regering luistert volgens de bewindsman dan ook graag naar de sociale partners wanneer die aangeven dat de offers pijn doen.

Hij zegt dat er ook naar de actievoerende vakbonden wordt geluisterd. In elk geval is er met het gesprek met Ravaksur een basis gelegd voor voortgang van de communicatie. 

Constructief

Minister Raghoebarsing betitelt de bijdrage van deze vakcentrale als constructief. Hij merkt op dat geen van de vakcentrales pleiten voor afschaffing van de btw, maar wel voor een betere toepassing. 

“Niet perfect”

De minister erkent dat de btw-wet niet perfect is. “Er zitten zaken aan die verbetering behoeven. Alleen moet dat het beleid niet onderuithalen.” Als de btw-inkomsten wegvallen zullen volgens minister Raghoebarsing het uitbetalen van salarissen en de elektriciteitsvoorziening onmiddellijk in gevaar komen.

error: Kopiëren mag niet!