Gezamenlijk vakbonden mobiliseren achterban voor massale actie in BTW-kwestie 

Politiebond sluit zich aan

De gezamenlijke vakbonden bereiden een massale actie voor naar aanleiding van de kwestie btw. Dat gaat woensdag gebeuren. Hoe die actie precies eruit zal zien, wordt nog niet prijsgegeven.

Tijdens een vergadering gisteren, vrijdag, in het CLO-gebouw is een parool uitgevaardigd, waarbij alle bij haar aangesloten vakbonden zijn opgeroepen om dinsdag met hun respectieve achterban in een ledenvergadering bijeen te komen om de kwestie btw te bespreken en de instructies door te geven over de acties volgende dag van de gezamenlijke vakbonden. Deze ledenvergaderingen van de vakbonden zullen simultaan om 10.00 uur plaatsvinden op verschillende bedrijfslocaties. Ook de Surinaamse Politiebond (SPB) komt in dit kader in een ledenvergadering bijeen. Het SPB-bestuur was gisteren ook vertegenwoordigd op de vergadering in het CLO-gebouw. 

De gezamenlijke vakbonden bestaan uit de Vakcentrale C-47, de COL, de Veiligheidsbonden en de Bundeling van Gezondheidsbonden. De Vakcentrale C-47 heeft meer dan 60 lidbonden die actief zijn in vitale sectoren in het land.

Vakbondsleider Dayanand Dwarka

Onderhoud 

Een onderhoud donderdagavond met Financiën-minister Stanley Raghoebarsing en Arbeid-minister Steven Mac Andrew heeft niet geresulteerd in werkbare voorstellen voor wijziging van de BTW-wet. Een laatste poging van de gezamenlijke vakbeweging om de doorvoering van de btw-verhoging op brandstof en nutsvoorzieningen (stroom, water en gas) teruggedraaid te krijgen mocht niet baten.

De gezamenlijke vakbonden hebben steevast erop gewezen, dat de btw-verhogingen op nutsvoorzieningen de kosten van levensonderhoud exponentieel zullen doen stijgen, waardoor het leven voor de gemiddelde burger nog ondraaglijker wordt. Eerder heeft president Santokhi in een reactie op een schrijven doen blijken, dat de regering niet gevoelig is voor de argumenten van de gezamenlijke vakbonden.

De gewijzigde BTW-wet van september, met daarin onder andere de verhoging van de btw op brandstof en nutsvoorzieningen, zou per 1 oktober ingaan, maar vanwege de protesten van de vakbeweging werd deze aangehouden tot 1 november. In die tussentijd zou de ingestelde Commissie Evaluatie BTW-wet voorstellen doen voor wijzigingen van de wet. Dat is ook gebeurd, maar de regering zegt daarop dat de gedane voorstellen geen zaken bevatten die niet eerder door de regering en het parlement zijn gewogen en beoordeeld. Ondertussen is het 1 november geweest, en de regering zegt dat de btw-verhogingen doorgevoerd moeten worden zoals de door het parlement in september goedgekeurde BTW-wet.

Afspraken

Op de vergadering gisteren in het het CLO-gebouw hebben diverse vakbondstoppers aangegeven. dat de regering structureel zich niet aan afspraken houdt. Revelino Eijk van het bestuur van de Politiebond zegt dat de regering steeds zegt dat zij de mening en visie van de vakbeweging meeneemt in de besluitvorming, maar in werkelijkheid gebeurt dat niet. Afspraken met vakbonden worden genegeerd. De regering moet duidelijk gemaakt worden dat het nu genoeg is. 

C-47 voorzitter Robby Berenstein (zie foto top) benadrukt dat de vakbeweging absoluut niet tegen btw is, maar dat de belastingdruk rechtvaardiger verspreid moet worden. Nu wordt de druk gelegd op alleen de werkende klasse. Volgens hem heeft de regering hiermee een bewuste keuze gemaakt. Voorstellen van de vakbonden om het geld te halen bij de kapitaalkrachtigen, zoals de casino’s, bij geldtransacties en de goud- en houtsector worden niet meegenomen door de regering.

De strijd gaat volgens de vakbondsleider niet slechts om btw, maar is veel groter. Hij houdt de vakbonden en de leden voor dat het om een heftige en lange strijd zal gaan, en dat men er goed op moet voorbereiden. Aan de achterban moet daarom duidelijk worden gemaakt waar het om gaat.  

SS

error: Kopiëren mag niet!