SEOB bezorgd over lage btw-ontvangsten overheid

De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) is bezorgd over de relatief lage belastingontvangsten van de overheid. In haar maandelijkse bulletin over oktober schrijft ze, dat per juli 2023 de overheidsinkomsten ten opzichte van de omvang van de economie achterlopen ten opzichte van die van vorig jaar. Dit komt vooral vanwege het onvoldoende binnenhalen van belastingen  op toegevoegde waarde (btw).

Gedeeltelijk is deze achteruitgang het gevolg van een terugval in economische bedrijvigheid  Op jaarbasis schat de SEOB dat de belastingopbrengsten in 2023 met circa 4,6% van het BBP afnemen ten opzichte van 2022, uitgaande van de cijfers van juli 2023. 

Dit komt neer op meer dan SRD 6 miljard. Ten opzichte van de begroting schat de SEOB dat de belastingopbrengsten ongeveer SRD 800 miljoen (ofwel 4%) lager zullen uitvallen. Echter moet er rekening mee gehouden worden. dat de begroting van 2022 gebaseerd is op de economische omstandigheden uit 2022, waaronder een lagere wisselkoers. De overheid zal een inhaalslag moeten plegen om haar belastinginkomsten op peil te houden. Een te rappe daling van de wisselkoers kan een negatieve impact hebben op de overheidsinkomsten. 

Doelstelling lopende rekening

Omdat ook de uitgaven zijn afgenomen, wordt verwacht dat het doel voor de lopende rekening wel gehaald wordt in 2023. De lopende rekening is het saldo van de overheid, exclusief netto interestbetalingen. Volgens het IMF-programma moet de lopende rekening op minimaal 1,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitkomen.

Afgezet tegen de geschatte omvang van de economie in 2023 vallen overheidsuitgaven lager uit dan 2022. De personele uitgaven en subsidies & bijdragen nemen af in procenten van het BBP. De subsidies en bijdragen liggen in het huidige jaar ongeveer 24% lager dan 2022, exclusief het inflatie-effect. Deze afname is het gevolg van de afbouw van subsidies voor nutsbedrijven zoals overeengekomen binnen het IMF-programma. Aan de uitgavenzijde van de overheid groeien de rentebetalingen het hardst. Vanwege de relatief hoge staatsschuld en de relatief lage aflossingen, zullen de rentebetalingen naar verwachting een druk blijven leggen op de overheidsuitgaven in de komende jaren. 

De SEOB is een initiatief van het Surinaams Bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging en fungeert als een onafhankelijk monitorings- en adviesorgaan bij de uitvoering van het IMF-stabilisatie en herstelprogramma.

SS

error: Kopiëren mag niet!