Vakbeweging wil stand van zaken weten over BTW op brandstof en nutsvoorzieningen

De gezamenlijke vakbeweging wil weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de afgesproken wetswijzigingen BTW. In een schrijven vorige week aan president Santokhi liet ze weten uiterlijk maandag 30 oktober daarover geïnformeerd te worden. Met de regering was afgesproken, dat de verhoging van BTW op brandstof en nutsvoorzieningen tot 1 november zou worden aangehouden. Er zou alles in het werk gesteld worden om voor die datum de wet BTW te wijzigen. 

De commissie evaluatie BTW heeft ondertussen een concept wijzigingsvoorstel opgestuurd naar het parlement en de regering. Dit concept wijzigingsvoorstel wordt volledig door de gezamenlijke vakbeweging ondersteund. Deze week is het al 1 november en de gezamenlijke vakbeweging zegt totaal geen zicht te hebben op in welk stadium de afgesproken wetswijziging verkeert. 

Ze wijst met nadruk erop dat de verhoging van BTW op brandstof en nutsvoorzieningen zoals de wet nu aangeeft, met zich mee brengt een exponentiële stijging van de kosten van levensonderhoud. Dit zal het leven voor de gemiddelde burger ondraaglijker maken. De genoemde wetswijzigingen BTW dienen daarom vanaf 1 november te worden doorgevoerd.

De gezamenlijke vakbeweging onder aanvoering van de vakcentrale C-47, en verder uitgemaakt wordt door COL, de veiligheidsbonden en de Bundeling Gezondeheidsbonden zegt niet te zullen accepteren, dat de verhogingen van BTW op brandstof en nutsvoorzieningen toch sluipend zullen worden doorgevoerd. Indien daartoe indicaties zijn zegt ze acties te zullen voorbereiden.

SS

error: Kopiëren mag niet!