Wijziging Kiesregeling vandaag in DNA in behandeling

De  wetsontwerpen voor nadere wijziging van de Grondwet en de Kiesregeling worden vandaag, maandag 2 oktober, door de Nationale Assemblee in openbare vergadering in behandeling genomen. De wetsontwerpen zijn initiatiefvoorstellen die op 23 augustus door alle fracties in het parlement zijn ingediend. Alle in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen zijn het erover eens dat de behandeling van de wijziging van de Kiesregeling de hoogste prioriteit geniet bij aanvang van het nieuwe parlementair jaar. 

Vlak voordat het parlement enkele weken geleden op reces zou gaan had Assembleevorzitter Marinus Bee al gezegd dat de behandeling van de wetsontwerpen op de agenda zou worden geplaatst voor de openbare vergadering op 2 oktober.

Nadat het Constitutioneel Hof op 5 augustus vorig jaar uitspraak deed met betrekking tot de Kiesregeling heeft het bijna een jaar geduurd voordat er een initiatiefvoorstel werd ingediend voor wijziging van de Kiesregeling. Op 4 juli diende de NDP-fractie een wetsvoorstel in. Kort daarop volgden de fracties van de VHP en de ABOP/PL met hun eigen wetsvoorstellen.

Nadat zaken in het parlement concreet in beweging begonnen te komen, kwam de regering met drie conceptmodellen voor wijziging van de Kiesregeling. Dat maakte de zaak nog complexer voor het parlement. Alle in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen hebben vervolgens de koppen bij elkaar gestoken. Dat heeft erin geresulteerd dat overeenstemming is bereikt over wijziging van de Kiesregeling en de daarbij horende wijziging van de Grondwet.

Overeen is gekomen voor wijziging van de Kiesregeling gebaseerd op landelijke evenredigheid. Dit houdt in dat elke stem in het hele land evenveel waard zal zijn.  

SS

error: Kopiëren mag niet!