Invoering gewijzigde wet BTW aangehouden, binnen 3 weken andere modaliteiten bekijken

De invoering van de gewijzigde wet BTW die per 1 oktober zou ingaan wordt aangehouden. Binnen drie weken gaat de regering de concrete voorstellen die door de evaluatie commissie BTW zijn gedaan voor verhoging van de btw-inkomsten van staat bekijken. Dat zal gebeuren met betrokkenheid van de Nationale Assemblee.

De vakbeweging, met name de Progressieve vakcentrale C-47, de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren, de veiligheidsbonden en de vakbonden in de zorgsector, had de regering een ultimatum gesteld om de invoering van de gewijzigde wet BTW aan te houden. De wijzigingen van de BTW-wet leggen naar hun oordeel een onrechtvaardige en een te grote druk op de samenleving, met name de werkende klasse. Ze vinden dat de regering de verhoogde btw-inkomsten daar moet halen waar die er zijn. In elk geval niet meer bij de bevolking, die reeds zwaar gebukt gaat onder tal van lastenverzwarende maatregelen van de regering. 

De door de regering ingestelde evaluatie commissie BTW, waar de vakbeweging (C-47) ook in participeert, heeft concrete voorstellen gedaan van waar de extra btw-inkomsten  gehaald moeten worden. In een schrijven aan president Santokhi had de vakbeweging gevraagd om naar die concrete voorstellen te kijken. De vakbeweging had de regering een ultimatum gesteld tot 1 oktober, om de gewijzigde wet BTW aan te houden. 

Andere modaliteiten

Afgelopen dinsdag heeft de president de vakbeweging ontvangen om over de kwestie te praten. Bij die bespreking is afgesproken de uitvoering van gewijzigde wet BTW aan te houden, en binnen een tijdsbestek van drie weken andere modaliteiten te bekijken voor verhoogde btw-inkomsten voor de staat. De vakbeweging wijst met nadruk erop dat zij niet tegen btw is, maar dat de btw-druk niet alleen bij de samenleving gelegd moet worden. De werkende klasse kan de extra druk niet meer aan.

Het parlement heeft op 1 september de wijziging van de wet BTW met een marginale meerderheid van 26 stemmen goedgekeurd. De wijziging houdt in dat de heffingsgrondslag van btw is verruimd, hetgeen erop neerkomt dat over meer goederen en diensten btw wordt geheven. Over nutsvoorzieningen zoals stroom, water en gas worden btw geheven. Ook op huishuur en begrafeniskosten worden volgens de gewijzigde wet btw geheven. De btw op brandstof wordt van 5 procent naar 10 procent verhoogd. De extra lastenverzwaringen die deze componenten van de gewijzigde wet BTW met zich zouden meebrengen is voor de samenleving niet meer te dragen, is het hoofdargument van de vakbeweging.

SS

error: Kopiëren mag niet!