Zeer positief nieuws voor Suriname en Coronie

Het onmogelijke is gebeurd in Coronie. Enkele dagen terug is daar een kokosplantage gelanceerd met 65.000 geplande bomen. Het bedrijf, met Guyana als basis, zal in de komende tijd op een areaal van 1.000 hectare ruim 65.000 kokosbomen planten. Er zou een groeiende vraag zijn naar kokoswater en de plantage wil enkele miljoenen liter kokoswater per jaar produceren. Er zouden heel veel producten gemaakt kunnen worden uit de teelt van kokos, maar de nadruk zal liggen op water en kokosolie. Suriname wordt ook wel het kokosdistrict genoemd. 

Door verhuizing en een negatief zelfbeeld zijn potentiële sectoren in het district die zouden kunnen zorgen voor welvaart, verloren gegaan in Coronie. De producent is de consument gaan nadoen. Intussen zijn we zover dat we van alles importeren zoals kokospoeder uit Aziatische landen. We hopen dat het bedrijf dat bezig is met de kokosplantage, goede werkgelegenheid schept voor de mensen van Coronie. Het bedrijf Pomeroon zou al succesvol zaken doen in Guyana. Bij de lancering van de plantage werd door de bedrijfsvertegenwoordiger hulde gebracht aan het ministerie van LVV en de regering. Ook wij moeten dat doen, omdat het zeer zelden voorkomt dat ministeries in een goed daglicht worden genoemd. Die momenten zijn zo schaars dat het wel lijkt op een gunst die vanuit onze ministeries plaatsvindt. 

In principe behoren dit soort activiteiten aan de lopende band plaats te vinden, maar in Suriname vinden we altijd redenen om iets goed niet te doen. In het verleden zijn veel bedrijven aangekondigd door LVV, maar heel zelden is het tot echte activiteiten gekomen. Vooral onder minister Algoe zijn er heel veel beloften gedaan door de regering en geen van ze is echt uitgevoerd. Dat kwam omdat het ging om gebluf en omdat betrokken personen van de overheid altijd uit waren op eigen winst. 

Het bedrijf Pomeroon heeft een plantage van 283 hectare aan de Pomeroon rivier in Guyana. In Suriname zal de plantage dus groter zijn. Het bedrijf zegt op zijn website dat ze de grootste producent van kokoswater en kokosolie wil zijn in het Caribisch gebied.    

De wereldwijde vraag naar kokosproducten stijgt jaarlijks met 10%. Het mondiale aanbod van kokosnoten blijft achter – en 95% van de noten is afkomstig van kleine boeren, aldus de informatie van het bedrijf. Kokoswater is een van de snelst groeiende consumentenproducten en zal in 2028 naar schatting een markt van 8 miljard dollar bereiken. Bijna de helft van de mondiale vraag komt uit Noord-Amerika, vermeldt het bedrijf op haar website. Het kokosaanbod schiet tekort. Aziatische producenten nemen 75% van het wereldaanbod voor hun rekening. De Aziaten worden geconfronteerd met afnemende opbrengsten na tientallen jaren van onderinvestering. Verder gaat land verloren door verstedelijking. Verder bedreigen grillige weerpatronen de oogsten. 

Guyana wordt gepresenteerd als de thuisbasis van het bedrijf. Guyana zou klaar staan om van de kokostekorten te profiteren. Guyana maar ook Suriname heeft vruchtbare bodems en een overvloedige regenval. Guyana en Suriname vallen alle twee  buiten de orkaangordel. Beide landen zouden dicht bij het vraagcentrum zitten waardoor er minder problemen zullen zijn met transport. De opkomende industrie geniet overheidssteun van de Guyanese regering en dit is onderdeel van de groene strategie van het land. Zo moet het ook worden benaderd in Suriname. Het aantal arealen in Suriname moet nog gaan uitbreiden naar de 1.000 hectare uiteindelijk. 

Opvallend is dat het bedrijf Guyana ziet als de voedselschuur van de Caribbean. Die dromen heeft Suriname ook. maar Guyana staat ons vanwege goed overheidsbeleid waarschijnlijk een straatlengte voor. Het bedrijf heeft in Guyana de grootste nursery faciliteit om planten aan te maken. Het bedrijf hanteert een citaat uit 2016 van Bloomberg waarin staat dat juist wanneer de wereld een tekort ervaart van kokos, het Caribisch gebied niets te bieden heeft. Het bedrijf sprint dus in een gat op de markt en heeft naar het schijnt een goede businessplan.  

Het is de eerste investering  in de landbouw maar de schaal is nog aanmerkelijk klein. Er is veel ruimte om in Coronie nog andere op de agragrische sector gerichte zaken te doen. De kokosindustrie kan bijproducten genereren die weer een boost zou kunnen zijn voor andere sectoren zoals de varkensteelt. Ook kan het de crafts en nijverheidssector een boost kunnen geven of de ontwikkeling van groene energie. Opmerkelijk is de mededeling dat het areaal van 1.000 hectare groeit naar 5.000 hectare. Dat wordt een enorme schaalvergroting en dat het bedrijf zijn basis misschien verplaatst naar Suriname. Er moet een specifieke bijscholing plaatsvinden van plaatselijke jongeren zodat men in de sector kan gaan werken en in de aanverwante industrie. Agrotoerisme in Coronie kan ook een boost krijgen. 

Al met al moeten we stellen dat we graag elke week zo een positieve nieuws in Suriname hebben. En weer is het dan bewezen dat de echte investeerders in Suriname echt niet zullen komen van de zogenaamde Surinaamse diaspora. De echte investeerders zitten in een heel andere hoek. Waar Suriname nu zwaar op moet gaan letten is de bescherming van investeerders.     

error: Kopiëren mag niet!