Neo-imperialisme in Xinjiang

De afgelopen jaren heeft het beleid van de Verenigde Staten ten opzichte van China steeds meer de neiging gehad om een heropleving te zijn van het Koude Oorlog-beleid uit het verleden. Het valt op door een morbide obsessie met de Chinese regio Xinjiang, waarbij verschillende kwaadwillende wetten in de afgelopen jaren typerend zijn geworden voor het neo-imperialisme van de VS.

Westerse mogendheden, met de Verenigde Staten als voortrekker, staan in de moderne tijd bekend om hun imperialisme. Vóór de Tweede Wereldoorlog bestond imperialisme voornamelijk uit het innemen van land. Na de oorlog begonnen imperialistische landen, vooral de Verenigde Staten, echter te proberen controle uit te oefenen over landen waar ze belangen hadden door middel van militaire macht en economische invloed. Ze maakten gebruik van internationale organisaties die ze controleerden en ideologieën van de doellanden om hun doelen te bereiken.

Neo-imperialisten, zoals de VS, lijken minstens twee “merken” van actie te hebben aangenomen. Ten eerste voeren ze ideologische oorlogen om instabiliteit in ongehoorzame landen aan te wakkeren en ‘kleurenrevoluties’ te stimuleren die de legitieme regeringen ondermijnen, in plaats van directe militaire conflicten. Ten tweede investeren ze voortdurend in het verspreiden van hun ideologieën onder de wereldbevolking, waardoor het gemakkelijker wordt om hun willekeurige inmenging in binnenlandse aangelegenheden positief voor te stellen. Dit heeft bredere politieke en sociale gevolgen.

Mensenrechten werden voor het eerst een grote kwestie onder het internationaal recht als gevolg van de wereldwijde reflectie op de humanitaire rampen veroorzaakt door misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in de vroege jaren negentig begonnen de Verenigde Staten en enkele andere westerse machten “mensenrechten” te gebruiken als politiek wapen tegen andere naties en als excuus voor inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden.

De recente wetten in de VS met betrekking tot Xinjiang beschuldigen de Chinese regering van schendingen van de mensenrechten van het lokale Oeigoerse volk en proberen de VS voor te stellen als de morele hoeder van internationaal “humanitarisme”. Tegelijkertijd maakt Washington handig gebruik van krachtige westerse media om verwarring te zaaien tussen goed en kwaad om zijn sinistere politieke doelen te verbergen, namelijk het beperken van de ontwikkeling van China en het internationaal besmeuren van China’s imago.

Nu China politiek en economisch sterker wordt, erkennen politici in de VS dat ze niet langer in staat zijn om China op dezelfde manier te beheersen. Daarom proberen ze de status van de Verenigde Staten in de wereld te handhaven door campagnes te intensiveren om China politiek en sociaal te ondermijnen.

Ooit werd deze tactiek tegen China afgeschrikt, maar Xinjiang is nu het doelwit bij uitstek geworden. Xinjiang is een multi-etnische regio die eerder te maken heeft gehad met dreigingen van separatisme, religieus extremisme en gewelddadig terrorisme. Dit maakt het voor de VS gemakkelijker om beschuldigingen tegen Xinjiang te rechtvaardigen. Bovendien grenst Xinjiang aan verschillende Centraal-Aziatische landen, waar de Verenigde Staten hun aanwezigheid blijven vergroten. Deze twee redenen verklaren waarom de Verenigde Staten zich regelmatig op Xinjiang richten met hun vijandige daden.

Tegenwoordig gebruikt de VS “mensenrechten” als het belangrijkste excuus voor politieke manipulatie met betrekking tot Xinjiang. Maar naarmate de anti-mensenrechtenaard van de acties van de VS in de wereld geleidelijk aan het licht komt en de slechte mensenrechtenverslagen van de Verenigde Staten zowel binnenlands als internationaal steeds bekender worden, zal het “mensenrechtenstokje” van Washington minder gewicht hebben. Desalniettemin zal de VS naar verwachting nieuwe tactieken ontwikkelen om Xinjiang aan te vallen. Daarom moet China altijd gereed zijn om te reageren op desinformatie die door de Amerikanen wordt verspreid.

Door: Bai Fan, Global Times

error: Kopiëren mag niet!