Kinderen moeten van jongs af aan leren liefdevol met dieren om te gaan

Het hebben van een huisdier heeft een positieve invloed op kinderen. Ze leren wat de verzorging van een dier inhoudt en ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel. Ook het empathisch vermogen van een kind groeit door het verzorgen van een huisdier. Kinderen leren dat een ander levend wezen ook gevoelens en behoeftes heeft. Vooral sociaal emotioneel kan een dier iets toevoegen aan het leven van een kind. 

Doordat een huisdier zorgt voor een onvoorwaardelijke vriendschap, groeit bij het kind het positieve zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Het gevoel dat je altijd een maatje hebt dat je begrijpt, is voor opgroeiende kinderen heel fijn. Ook minder positieve emoties zoals verdriet en teleurstelling horen bij het hebben van een huisdier.

In Suriname is er echter veel werk aan de winkel als het gaat om liefde voor dieren. Het valt op te merken, dat de groep dierenliefhebbers nogal klein is. Velen hebben in Suriname voornamelijk een hond als huisdier. In sommige gezinnen wordt die als familie beschouwd en leren de kinderen meteen ook dat ze liefdevol met zo’n huisdier moeten omgaan. Maar voor sommigen is een hond puur een wachter. En ligt die soms uren aan de ketting. Zelfs in de felle zon, zonder een bak met water. Dit geeft aan, dat nog lang niet eenieder huisdieren beschouwd als een levend wezen met gevoelens en behoeftes.

Kinderen die zien dat hun ouders huisdieren slaan of schoppen, zullen op zo’n manier ook geen liefde leren ontwikkelen voor dieren. Denk maar aan een hond die een schoen kapot gebeten heeft en hardhandig wordt aangepakt. In Suriname is ook veelal sprake van “dumpgedrag”. Men wil wel honden of katten hebben, maar laten die niet steriliseren. Het gevolg daarvan is dat er ongewenste puppy’s of kittens geboren worden. En wanneer men zich geen raad meer weet daarmee, worden die gedumpt met alle gevolgen van dien. De bewustwording zal daarom vergroot moeten worden.

Kinderen dienen vanaf jongs af aan te leren hoe ze liefdevol met dieren moeten omgaan. Kinderen kunnen liefde voor dieren ontwikkelen door hen bloot te stellen aan dieren en ze te laten ervaren hoe bijzonder en betekenisvol dieren kunnen zijn. Dit kan beginnen met het lezen van boeken over dieren en het kijken naar films of documentaires. Daarnaast kunnen ze dieren ontmoeten in een dierentuin bijvoorbeeld. Het is belangrijk om kinderen te leren om respectvol met dieren om te gaan, bijvoorbeeld door hen te leren dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor het welzijn van hun huisdieren en dat dieren rechten hebben.
SK

error: Kopiëren mag niet!