Regering maakt overdracht van Beperkte Zakelijke Rechteneenvoudiger voor familieleden

De Surinaamse regering heeft onlangs besloten om de overdracht van beperkte zakelijke rechten in erfpacht en grondhuur te vergemakkelijken voor familieleden. Het doel van dit besluit is om de procedures voor gedeeltelijke grondoverdracht te vereenvoudigen en te versnellen. Belangrijke punten van het besluit zijn onder andere:Familieleden tot en met de tweede graad kunnen nu toestemming krijgen voor gedeeltelijke overdracht zonder de bestemming van het land te wijzigen, op voorwaarde dat er een geprojecteerde (familie) weg is met een minimale breedte van 12 meter. Dit geldt voor aanvragen die zijn ingediend vóór 1 juli 2023 en in overeenstemming zijn met de geldende wetten.De speciale toestemming wordt verleend voor één jaar, vanaf 1 oktober 2023.Notarissen zijn verplicht om elk kwartaal een overzicht van de overgedragen akten aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer te verstrekken.Er zal een evaluatierapport worden opgesteld over de impact van deze regeling, uiterlijk één maand voor het verstrijken van de termijn, door het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in samenwerking met de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB), en aan de regering worden voorgelegd.Dit besluit heeft tot doel de procedures voor grondoverdracht te vereenvoudigen en tegelijkertijd de belangen van familieleden te beschermen. Het stelt familieleden in staat om grondrechten binnen hun familiekring op een efficiënte en wettelijke manier te delen en over te dragen.

error: Kopiëren mag niet!