Gaming Board heeft investering van SRD 9,5 miljoen nodig

Het Instituut Controle en Toezicht Kansspelen, de zogeheten Gaming Board heeft voor nu een investering nog van SRD 9,5 miljoen nodig. Het gaat hier om de kosten voor een kantoorgebouw, de aanschaf van ICT-apparatuur en logistieke middelen. Aan loonkosten is maandelijks een bedrag van SRD 163.000 nodig. Deze informatie verschafte minister Kenneth Amoksie van Justitie en Politie maandag aan de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de ontwerpwetten Hazardspelen, de Loterijwet en de wet Controle en Toezicht Kansspelen.

Tijdens de debatten hebben verschillende assembleeleden gewezen op het belang om de Gaming Board de nodige “handen en voeten “ te geven, zodat het effectief toezicht en controle kan uitoefenen op de casino- en loterijsector. In het wetsvoorstel worden de taken en bevoegdheden van de Gaming Board flink aangescherpt. Echter is de bezorgdheid dat dit controle- en toezichtinstituut zijn wettelijke taken en bevoegd niet zal kunnen uitoefenen omdat zij daartoe onvoldoende uitgerust is.

Voor wat betreft de aanbieders van on-line kansspelen zegt de minister dat er drie providers (vergunninghouders zijn die tezamen in totaal 993 retailers oftewel verkooppunten landelijk hebben. De onderverdeling van dit aantal over de drie providers is 147, 112 en 734.

Kritiek op nota van wijziging

De behandeling van de wetsontwerpen Hazardspelen en Loterijwet heeft gisteren, dinsdag een totaal andere wending genomen met de indiening van een nota van wijzigingen door de regering. In de nota van wijzigingen stelt de regering een aantal belangrijke wijzigingen voor, waar parlementariërs flink kritiek op hebben. Zo wordt nu het onderscheid gemaakt tussen verkooppunten en gamingcenter. Dat zijn als het ware mini-casino’s waar on-line kansspelen worden aangeboden. In de nota van wijziging wordt ook niet meer gesproken van het terugbrengen van het aantal van 900 retailers/verkooppunten naar uiteindelijk maximaal 30, en wel maximaal 2 per ressort. Het onderscheid dat nu gemaakt tussen verkooppunten en gamingcenters, is volgens assembleeleden bedoeld om de vele gokhuizen die in haast alle wijken opereren, een legale basis te geven. Dit terwijl er vanuit de samenleving en het parlement juist geroepen wordt om deze gokhuizen uit de woonbuurten te halen. De emoties tijdens debatten in het parlement over de Nota van Wijziging liepen heel hoog op. Zelfs binnen de VHP-fractie wordt zware kritiek geleverd op de wijzigingsvoorstellen van de Regering. VHP-fractieleider Asis Gajadien, die voorzitter is van de commissie van rapporteurs ziet zich lijnrecht staan tegenover fractiegenoten Mahinder Jogi en Kieshan Ramsukul, die zich felle tegenstanders tonen van de hele kansspelenindustrie in het land. Jogi merkte op waarom er zoveel inspanningen worden getroost om het kwaad, zoals hij casino’s en aanbieders van on-line kansspelen noemt, te behouden. De draai van 180 graden die de regering met de nota van wijziging maakt, is op zijn zacht wel heel opmerkelijk.-. ss

error: Kopiëren mag niet!