Agrarische sector krijgt geen vrijstelling van btw in Suriname

De agrarische sector heeft geen vrijstelling van btw gekregen voor verbruiksgoederen die worden gebruikt bij landbouwproductie. Het voorstel om deze vrijstelling in te voeren werd niet goedgekeurd tijdens de behandeling van een wetsvoorstel voor wijziging van de btw-wet in de Nationale Assemblee van Suriname. Onder andere parlementslid Mahinder Jogi had voorgesteld om de agrarische sector vrij te stellen van btw, omdat het volgens hem oneerlijk is dat mensen die voedsel produceren btw moeten betalen terwijl casino’s vrijgesteld zijn. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën weigerde echter toe te geven aan dit voorstel en benadrukte dat bepaalde landbouwgerelateerde producten al vrijgesteld zijn van btw. Hij noemde ook de mogelijkheid van teruggave van btw voor casinohouders als een reden om de btw-vrijstelling voor casino’s te handhaven. De wetswijziging werd uiteindelijk goedgekeurd zonder toevoegingen voor de agrarische sector.

error: Kopiëren mag niet!