Wijziging wet BTW door DNA heengeloodst

De wijziging van de wet BTW is vrijdag met de kleinst mogelijke meerderheid door het parlement heengeloodst. Met 26 stemmen voor en 12 tegen is het parlement akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de heffingsgrondslag van btw te verbreden. Met de verbreding van het heffingsgrondslag van 30 procent naar 60 procent, zullen nu meer consumptiegoederen onderhevig zijn aan btw. Het btw-tarief bedraagt 10 procent. Op nutsvoorzieningen zoals stroom, water en gas geldt nu een tarief van 5 procent. Voorheen werd daarop geen btw geheven. Op brandstof geldt nu in plaats van 5 procent het btw-tarief van 10 procent.

De totale oppositie verzette zich tegen de wijziging van de wet btw, omdat hiermee de druk van prijzen van meer consumptiegoederen op de bevolking groter wordt. Ondanks kritieken over welke goederen en diensten wel of juist niet  onderhevig worden aan btw, is de regeringscoalitie uiteindelijk overstag gegaan met de wijziging van de wet BTW. Politiek was dat verwachtbaar, omdat goedkeuring van de wetswijziging een belangrijke “prior action” van het IMF is. De regering moest hieraan voldoen om straks de finale goedkeuring te krijgen van het IMF uitvoerend bestuur van het onlangs bereikte staff-level akkoord.

Een technische missie van het IMF heeft vorige week positief geoordeeld over de derde evaluatie van het lopend IMF-programma van economisch herstel en hervormingen. Goedkeuring van het staff-level akkoord door het IMF-bestuur zal de weg vrij maken voor de overmaking aan Suriname van een volgende tranche bedrag van  USD 53 miljoen. Dit wordt dan de vierde keer dat het IMF financiële middelen overmaakt, zijnde ondersteuning bij het 36 maanden durend lopend programma voor economisch herstel en hervormingen. In totaal zal de Surinaamse regering dan een bedrag van USD 121 miljoen hebben ontvangen. Met de overeenkomst met het IMF onder het Extended Fund Facility (EFF) maakt Suriname aanspraak op een totaal bedrag van USD 688 miljoen aan financiële ondersteuning. Deze  middelen zijn deels bestemd als begrotingssteun en deels ter toevoeging aan de monetaire reserves.

Financiën-minister opgelucht

Met de goedkeuring door het parlement van de wijziging van de wet BTW haalt Financiën-minister Stanley Raghoebarsing opgelucht adem. Aan een van de belangrijkste “prior actions” van het IMF is nu voldaan. Hoewel politiek bezien de goedkeuring van het parlement verwachtbaar was, had minister Raghoebarsing tijdens de debatten een hele kluif aan de “zware” kritieken van beide kanten van het parlement. Hij moest als brugman praten om de vele “terechte” kritieken te adresseren. Van de kant van de regeringscoalitie (VHP, ABOP/PL) was een belangrijke kritiek waarom er geen btw wordt geheven op casino’s en voor de agrarische sector wel. Ook bepaalde consumptiegoederen en diensten had de coalitie liever gezien dat deze op de lijst van vrijstellingen werden opgenomen. Ook mogelijkheid van naheffingen van btw wilde de coalitie dat die bij de wetswijziging nu wordt meegenomen.

Het “verzet” van de oppositie (NDP. BEP en NPS) heeft vooral te maken met de extra lastenverzwaringen voor de bevolking die de verbreding van de btw-heffingsgrondslag met zich mee zullen brengen. De bevolking is reeds voldoende getergd door de vele doorgevoerde lastenverzwarende maatregelen van de regering, en kan een verdere druk niet meer aan. De fracties van de NDP en de BEP vinden dat er eerder gewerkt moet worden aan de randvoorwaarden om de inning van btw-inkomsten verbeterd en efficiënter te kunnen laten gebeuren, dan om de bevolking nu nog extra te belasten.

Hoewel minister Raghoebarsing zegt begrip voor de kritische kanttekeningen vanuit het parlement, stond  hij erop het wetsvoorstel zoals die op tafel lag niet fundamenteel te wijzigen. Hij beloofde wel dat die te zullen meenemen bij de evaluatie van de uitvoering van btw.

ss

error: Kopiëren mag niet!