Wijziging BTW zal 1% extra inflatie tot gevolg hebben

Assembleeleden hebben gisteren, donderdag, nogal verbolgen gereageerd op de mededeling van Financiën-minister Stanley Raghoebarsing dat de verbreding van de heffingsgrondslag van BTW “slechts” 1 procent effect zal hebben op de inflatie. De bewindsman trachtte daarmee de grote bezorgdheid die er is, dat de wijziging van de BTW-wet tot extra lastenverzwaring voor de bevolking met zich zal meebrengen weg te wuiven.

Vooral van de zijde van de oppositie is er scherp gereageerd op de mededeling van de minister. Zij voeren aan, dat 1 procent extra inflatie, 1 procent te veel is. Afgevraagd wordt wat de minister niet snapt indien er gesteld wordt dat bij de bevolking de rek eruit is. 

Van de zijde van de coalitie, bij monde van VHP-fractieleider Asis Gajadien, is voorgesteld de uitvoering van de gewijzigde BTW gefaseerd in twee stappen te laten plaatsvinden. Van zowel de coalitie als de oppositie kon er geen begrip worden opgebracht voor het feit dat  casino’s niet BTW-plichtig zijn, terwijl de agrarische sector dat wel is.

Minister Raghoebarsing zegt dat sinds de invoering van BTW per 1 januari dit jaar het effect van BTW op de inflatie 1,1 procent is geweest. Er is veel meer inflatie, maar dat komt vanwege de afschaffing van subsidies van onder meer stroom en brandstof. Ook de importinflatie heeft zijn aandeel in de inflatie.

Ondanks de bezorgdheid en kritieken van het parlement vraagt Raghoebarsing toch aan het parlement om mee te werken aan goedkeuring van de wijziging van de BTW-wet. De Financiën-minister zegt dat er uitgezocht zal worden wat de sociale effecten zijn van de wijziging van de BTW-wet. Aan het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en het Planbureau is gevraagd naar de armoedegrens te kijken en of er daar aan gesleuteld moet worden.

De wijziging van de BTW-wet is bedoeld om de “target inkomsten” uit BTW voor dit jaar te kunnen behalen. Het gaat om een bedrag van tussen de SRD 4,1 en SRD 4,5 miljard.

SS

error: Kopiëren mag niet!