Jogi en Gajadien stellen zaken principieel bij wijziging wet btw

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ter wijziging van de wet btw hebben de VHP-Assembleeleden Mahinder Jogi en Asis Gajadien zaken principieel gesteld. Jogi zegt niet voor goedkeuring van het wetsvoorstel te zullen stemmen indien bij de wijzigingen niet wordt meegenomen dat verbruiksgoederen ten behoeve van de agrarische sector vrijgesteld worden van btw. Hij vindt het niet eerlijk en ook niet in de haak, dat casino’s wel vrijgesteld worden van btw, terwijl boeren die hun handen in de modder zetten btw moeten betalen op verbruiksgoederen die nodig zijn voor hun productie. 

Jogi heeft eerder tijdens de debatten over de wet btw meermalen bij de regering hierop aangedrongen. Hij merkt echter, dat bij de huidige wetswijziging de vrijstellingen voor de agrarische sector niet zijn meegenomen. Niet lang geleden hebben actoren in de rijstsector in een petitie aan president Santokhi geëist dat verbruiksgoederen ten behoeve van de rijstsector vrij worden gesteld van btw. De rijstsector heeft toen ook de vergelijking gemaakt met de casino sector.

VHP-fractieleider Asis Gajadien, die voorzitter is van de Commissie van Rapporteurs, zegt van zijn kant het principieel te stellen dat in de wet een voorziening wordt opgenomen die de mogelijkheid biedt dat er naheffingsaanslagen kunnen worden gepleegd. Zijn voorstel heeft te maken met wat zich in de praktijk voordoet. Hij zegt indicaties te hebben dat bedrijven opzettelijk verkeerde weergave doen in hun financiële administratie om zodoende geen btw af te hoeven dragen. De wet moet daarom de mogelijkheid scheppen voor naheffingen, indien bij controle blijkt dat er geknoeid is met cijfers.  

Tijdens de debatten over de wijziging van de wet btw afgelopen donderdag hebben verschillende Assembleeleden gewezen op de afwezigheid van controle en toezicht op naleving van de wet btw. Zo voert Harriet Ramdien (VHP) aan, dat hoewel op bepaalde consumptiegoederen geen btw mag worden geheven, winkeliers op alle goederen btw in rekening brengen. De consument en de staat worden hierdoor benadeeld, omdat de winkelier de ingehouden btw niet aan de belastingdienst afdragen.

SS

error: Kopiëren mag niet!