Asabina snapt hoerastemming Financiën-minister over btw niet

Het Assembleelid Ronny Asabina (BEP) snapt de hoerastemming van Financiën-minister Stanley Raghoebarsing niet. Als de uitvoering van btw een groot succes is geweest, zoals de minister zegt, is het voor de parlementariër de vraag waarom de regering er alles aan doet om de heffingsgrondslag van btw te verbreden. De regering heeft niet lang geleden een wetsvoorstel ingediend bij het parlement, met als inhoud dat op aanvullende goederen en diensten, waaronder eerste levensbehoeften de btw-heffing van toepassing moet zijn. De verbreding van de heffingsgrondslag dus.

Overigens wijst Asabina erop dat de regering nu een wijziging van de wet btw voorstelt, zonder dat de toegezegde evaluatie van de wet heeft plaatsgevonden. Bij de eerste wijziging van de wet btw in december vorig jaar was door de regering toegezegd, dat binnen zes maanden met het parlement een evaluatie zou worden gepleegd over de uitvoering van de wet btw. Ook is in die wet opgenomen, dat er een steering committee in het leven moet worden geroepen, met daarin onder meer vertegenwoordigers van de vakbeweging. Dit steering committee zou tot taak hebben de uitvoering van de wet btw te begeleiden. Dit steering committee is nimmer ingesteld. 

Asabani merkt verder op, dat ook was besloten dat bij de invoering van de btw per 1 januari dit jaar er een soort “grace period” van drie maanden zou gelden voor onder meer winkelbedrijven die op hun oude voorraden goederen reeds omzetbelasting hadden betaald. Deze winkelbedrijven mochten hun goederen btw-vrij verkopen.

Geraamde btw-inkomsten

Het Assembleelid zegt, dat de samenleving moet kunnen afgaan op de informatie van de regering. Bij de eerste goedkeuring van de wet btw in oktober, waren de geraamde btw-inkomsten gesteld op rond SRD 5 miljard. Bij de wetswijziging die daarop in december volgde, zijn de ramingen van de inkomsten met 25 procent teruggebracht. Dit ondanks het feit dat op onder meer goederen met een hoge omzetsnelheid, zoals water en brandstof, btw wordt geheven.

Asabina zegt voorts, dat op grond van de ontwaarding van de SRD, de inkomsten uit btw navenant zouden moeten stijgen. Toen de prognoses van de btw-inkomsten in oktober vorig jaar oktober plaatsvonden was de koers niet in de orde van SRD 30 voor de USD, Thans worden handelsgoederen omgezet op basis van een koers van SRD 40 voor de USD.

Hij illustreert dat met de prijs van brandstof die drastisch is gestegen. Enerzijds doordat de subsidie volledig is afgebouwd, maar ook vanwege de koersstijgingen. Met andere woorden om dezelfde hoeveelheid brandstof te tanken, moet men nu meer betalen, hetgeen meer btw  betekent voor de staatskas. Hetzelfde geldt niet alleen bij de inklaring van goederen bij de import, maar ook bij de export van goederen moet men in SRD meer neertellen. “Realistisch zou het zijn als de regering de ramingen en de realisatie in valuta zou omzetten, dan zou duidelijk uit de verf komen dat de hoerastemming van de regering vals is en dus inboet aan een goed fundament”, aldus Asabina.  

SS

error: Kopiëren mag niet!