Netto btw-inkomsten eerste halfjaar SRD 1,9 miljard

De netto inkomsten van de overheid uit btw in de eerste helft van dit jaar bedragen circa SRD 1,9 miljard. Dit is 90 procent van wat was beoogd. Voor de eerste zes maanden sinds de btw op 1 januari dit jaar is ingevoerd en in de plaats kwam van Omzetbelasting, was de doelstelling om SRD 2,1 miljard binnen te halen. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning toont zich heel tevreden met het behaalde cijfer. Hij sprak maandagavond tijdens het tussentijds economisch debat van de Vereniging van Economisten (VES) in het Assuria Event Center. 

De Financiën-minister noemt ondanks alle kanttekeningen en problemen de uitvoering van btw een groot succes. De medewerking daarbij vanuit het bedrijfsleven is een belangrijke factor. Tot medio april lagen de netto btw-inkomsten nog op SRD 760 miljoen. Toen zei de minister, dat de inkomsten minder waren dan was verwacht, doch dat de vooruitzichten niet somber waren. Hij gaf destijds aan dat de “grote” bedrijven nog aan bod moesten komen voor wat btw-afdrachten. Dat schijnt nu enkele maanden later zich inderdaad vertaald te hebben in verhoogde inkomsten. De btw-inkomsten voor dit jaar zijn geprognotiseerd op SRD 4,2 miljard.

Hervormingen

De invoering van btw is onderdeel van de hervormingen in het kader van het Herstelplan van de regering gericht op macro-economische stabiliteit. Een ander onderdeel van die hervormingen is de verschuiving van de belastingdruk van de loontrekkers naar de verschillende sectoren van de economie. Raghoebarsing noemt daarbij onder meer de visserijsector die goed meewerkt en bijdraagt aan extra belastingen. Met de bosbouwsector staat de regering op het punt overeenstemming te bereiken.

Tijdens het debat maandagavond maakte de Financiën-minister er ook melding van dat het afgelopen jaar voor bijna SRD 4 miljard aan vrijstellingen van invoerbelasting aan bedrijven is verleend. Ongeveer de helft van dit bedrag waren vrijstellingen aan multinationals, en de andere helft aan Surinaamse bedrijven.

Het vrijstellingenbeleid rechten bij invoer van bedrijfsmiddelen is gericht op het stimuleren van investeringen in verschillende sectoren in de economie. In de praktijk is gebleken, dat er misbruik wordt gemaakt van de regeling. De regering is thans doende het totale vrijstellingenbeleid aan een evaluatie te onderwerpen. De regering loopt veel inkomsten mis bij de inning van invoerrechten.

SS

error: Kopiëren mag niet!