“De dodelijke effecten van raffinaderijen: hoe ze u kunnen doden”

Suriname heeft niet zo lang geleden een bauxietonderneming gehad in die gedurende vele  jaren haar activiteiten heeft ontplooid. In de periode van het aangaan van de overeenkomst hadden de onderhandelaars als de wereld niet veel kennis over de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid en ook geen kennis over de schade aan het klimaat.

Pas eind jaren ’90 werd de wereld zich bewust van de gezondheidseffecten van aluminiumoxide raffinaderijen.

In 1998 bracht de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, een rapport uit waarin de potentiële gezondheidsrisico’s van aluminiumoxide raffinaderijen worden benadrukt. Sindsdien zijn er talloze onderzoeken uitgevoerd om de gezondheidseffecten van aluminiumoxide raffinaderijen verder te onderzoeken.

Nooit onderzoek in Suriname naar gevolgen voor volksgezondheid

In Suriname hebben duizenden personen gewerkt voor deze ondernemingen en duizenden anderen hebben in de omgeving gewoond. Het is niet bekend of personen mede door de effecten van de raffinaderij ziek zijn geworden. Er is nooit onderzoek naar gedaan in ons eigen land, mede door tekort aan financiële middelen en interesse ervoor.

Ook de schade aan het klimaat kreeg pas later aandacht.

Begin jaren 2000 werd de wereld zich bewust van de klimaatschade veroorzaakt door aluminiumoxide raffinaderijen. In 2002 bracht het Intergovernmental Panel on Climate Change een rapport uit waarin de mogelijke klimaateffecten van aluminiumoxide raffinaderijen werden benadrukt.

Sindsdien zijn er talloze onderzoeken uitgevoerd om de klimaateffecten van aluminiumoxide raffinaderijen verder te onderzoeken.

Bij het verlaten van de bauxietonderneming zou men de schade aan het milieu ook in kaart brengen en vergoeden. Echter bleek al snel dat de documenten hiervoor van de vorige regering niet te vinden waren. Dit onderwerp hangt nog in de lucht en onzeker is of er andere afspraken zijn gemaakt die niet bekend zijn bij de bevolking.

Wat zijn de gezondheidseffecten van een aluminium-raffinaderij voor mensen

De gezondheidseffecten van een aluminiumoxide raffinaderij op mensen kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke activiteiten en processen van de raffinaderij. Over het algemeen zijn de meest voorkomende gezondheidseffecten van aluminiumoxide raffinaderijen luchtverontreiniging, waterverontreiniging en geluidsoverlast.

Luchtverontreiniging door aluminiumoxide raffinaderijen kan aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken, zoals astma en bronchitis, evenals hart- en vaatziekten.

Waterverontreiniging door aluminiumoxide raffinaderijen kan huidirritatie, gastro-intestinale problemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

Geluidsoverlast door aluminium raffinaderijen kan leiden tot gehoorverlies, stress en slaapstoornissen.

Het kan jaren duren voor iemand de gezondheidseffecten merkt.

Flaring refinery

Hoewel de bauxietmaatschappijen niet meer opereren in Suriname, is het belangrijk dat milieuactivisten de schade voor het milieu en de volksgezondheid in kaart brengen, zover die er zijn.

Suriname heeft nu nog een olieraffinaderij die zich bevindt in een dichtbevolkte omgeving. Het effect van een vlammende raffinaderij in de lucht kan aanzienlijk zijn, afhankelijk van de grootte en intensiteit van de brand. De rook van het vuur kan een verscheidenheid aan giftige chemicaliën bevatten, waaronder koolmonoxide, zwaveldioxide en andere gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen. Deze verontreinigende stoffen kunnen luchtwegaandoeningen veroorzaken, zoals astma en bronchitis, evenals hart- en vaatziekten.

Bovendien kan de rook het zicht verminderen en aan luchtverontreiniging gerelateerde gezondheidsproblemen veroorzaken, die tot de dood kunnen leiden.

Overlijden

Het is mogelijk dat mensen overlijden aan de gezondheidseffecten van een aluminiumoxide-raffinaderij, afhankelijk van de specifieke activiteiten en processen van de raffinaderij.

Over het algemeen kunnen mensen overlijden aan aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma en bronchitis, maar ook aan hart- en vaatziekten veroorzaakt door luchtverontreiniging.

Bovendien kunnen huidirritatie, gastro-intestinale problemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaakt door waterverontreiniging tot de dood leiden.

Dodelijke gevallen  bekend in de wereld

Er zijn verschillende gevallen geweest van mensen die stierven door de gezondheidseffecten van aluminiumoxide raffinaderijen over de hele wereld.

In India bleek uit een onderzoek uit 2017, dat mensen die in de buurt van een aluminiumoxide-raffinaderij woonden een verhoogd risico hadden om te overlijden als gevolg van luchtwegaandoeningen, zoals astma en bronchitis.

In de Verenigde Staten bleek uit een onderzoek uit 2019 dat mensen die in de buurt van een aluminiumoxide-raffinaderij wonen, een verhoogd risico lopen op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten.

In Australië bleek uit een onderzoek uit 2020 dat mensen die in de buurt van een aluminiumoxide raffinaderij woonden een verhoogd risico liepen op overlijden als gevolg van huidirritatie, gastro-intestinale problemen en andere gezondheidsproblemen veroorzaakt door waterverontreiniging.

Meten is weten: Gezondheidscontrole op burgers in de omgeving van een raffinaderij

Het is belangrijk dat burgers op gezette tijden worden gecontroleerd op hun gezondheid. Voornamelijk degenen die wonen in de omgeving van een raffinaderij. Deze actie zou uitgevoerd kunnen worden door de beheerders van de raffinaderij en of het ministerie van Volksgezondheid.

Het ministerie van Volksgezondheid kan samenwerken met lokale onderzoekers, waaronder milieudeskundigen, om gegevens te verzamelen over de gezondheid van burgers in de omgeving.

Het ministerie kan ook te werk gaan om de verontreiniging van de omgeving te meten en te evalueren.

error: Kopiëren mag niet!