De roep om 0% btw voor agro-productie sector

De totale rijstsector heeft op 21 juni in een petitie aan president Chandrikapersad Santokhi een krachtige oproep gedaan om de totale agro-productiesector op te nemen op de nul tarieflijst van btw. Er wordt op gewezen, dat de goud- en casinosector op de nultarief lijst van btw zijn opgenomen.

De agro-productiesector, met een veel grotere impact op de economie, zou ook op die lijst moeten worden geaccommodeerd. In de petitie wordt de president ook opgeroepen tot implementatie over te gaan van de aanbevelingen in het rapport “doorrekening fiscale voorzieningen voor de agrarische sector” van 2008. De aanbevelingen zouden na actualisering aan de huidige economische situatie uitgevoerd moeten worden. Deze twee zaken zijn slechts enkele van de maatregelen die de president en de regering per direct zouden moeten implementeren om de rijstsector in het bijzonder, en de agro-productiesector voor ondergang te behoeden.

Enkele rijstboeren die de petitie aan de president samen met meer dan 250 andere belanghebbenden in de rijstsector mede hebben ondertekend verklaarden tegenover Dagblad Suriname de logica niet te snappen waarom de goud- en de casinosector wel op de nultarieflijst van btw zijn opgenomen, en de rijstsector en de rest van de agro-productiesector niet. Ze hopen dat straks bij de nadere wijziging van de wet btw het parlement de oproep van de rijstsector oppakt en erop staat dat de agro-productiesector opgenomen wordt op de nul-tarieflijst. 

Impact op de economie

Boeren wijzen op het groot belang van de agro-productiesector voor de voedselzekerheid van de bevolking, de werkgelegenheid en het aandeel in deviezenbesparing voor het land. 

Tijdens debatten in het parlement heeft het Assembleelid Mahinder Jogie (VHP) diverse malen een sterk pleidooi gehouden om de agro-productie sector te ontzien van btw. Diverse inputs voor de agrarische sector zouden btw-vrijgesteld moeten worden. Hij noemde onder meer zaken als machines en machine-onderdelen, landbouwgereedschappen, kunstmest, prikkeldraad, draadpalen. Het is verwachtbaar dat het Assembleelid bij de aankomende behandeling van het wetsvoorstel wijziging btw zich weer van zich laat horen op dit vlak. Het wetsvoorstel voor nadere wijziging van de wet btw is ondertussen bij het parlement ingediend. 

De essentie van de voorgestelde wetswijziging is dat de heffingsgrondslag van de 10 procent btw wordt verbreed. Goederen en diensten die op de nultarieflijst voorkomen zullen worden overgeheveld naar de lijst waarover normaal 10 procent btw wordt geheven. Dit wetsvoorstel is een van de “prior actions” die de regering op instigatie van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) moet ondernemen.

Met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen uit het “Rapport fiscale voorzieningen voor de agrarische sector” uit 2008 gaat het onder meer om vrijstelling van invoerrechten bij de import van machines en inputs voor de agrarische sector. Een andere aanbeveling uit het rapport is de teruggave van verbruiksbelasting op brandstoffen. 

In de petitie hebben de ondertekenaars, die zowat de hele rijstsector vertegenwoordigen, een beroep gedaan op de president om de inhoud van de petitie serieus te nemen. Bij de aankomende debatten in het parlement over de wijziging van de wet btw zal deze kwestie ongetwijfeld prominent aan de orde komen.

SS

error: Kopiëren mag niet!