Waarom de Taiwan Strait belangrijk is voor India

logistieke toeleveringsketens tot e-commerceplatforms.

Verstoring van onderzeese kabels kan gevolgen hebben voor de gegevensstroom tussen India en Silicon Valley.

Een studie van Rhodium Group voor westerse regeringen in 2022 documenteerde de verwoestende impact van een crisis in Taiwan op productiviteit, werkgelegenheid en nationale veiligheid.

Wat is de weg vooruit voor India om de mogelijkheden van een conflict in de Straat van Taiwan te beperken?
India moet dringend een alomvattende analyse uitvoeren van de mogelijkheid van een crisis in de Straat van Taiwan. Het moet alle sectoren van de economie en de samenleving omvatten.

Het doel moet zijn om de mogelijke gevolgen van de verstoring in het gebied van de Straat van Taiwan vast te stellen en opties te ontwikkelen om de crisis te verzachten.

India zou dit onderwerp in overleg met belangrijke partners op de agenda moeten zetten. Er zullen verschillen zijn, maar we kunnen het op verschillende punten eens worden om de situatie te stabiliseren.

India’s multi-afgestemde benadering van buitenlands beleid stelt het in staat om gesprekken te voeren met diverse spelers zoals de ASEAN, de EU, Japan, de Republiek Korea en de staten in het zuiden van de Stille Oceaan. Ze hebben vitale belangen in die regio.

Het respect van het Globale Zuiden voor India kan worden aangewend voor vrede. Een crisis in Taiwan zou het economisch kwetsbare Zuiden het hardst kunnen treffen. India zou in het Globale Zuiden bewustwording kunnen creëren over de gevolgen van een dergelijke crisis.

error: Kopiëren mag niet!