Vraag en aanbod van cocaïne nemen wereldwijd een hoge vlucht

26 juni 2023 – Vraag en aanbod van cocaïne nemen wereldwijd een hoge vlucht en de handel in methamfetamine breidt zich uit tot buiten de gevestigde markten, volgens een VN-rapport.

De cocaïneteelt en de totale cocaïneproductie waren op recordhoogten in 2021, het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, en het wereldwijde aantal cocaïnegebruikers, geschat op 22 miljoen datzelfde jaar, groeit gestaag, meldt het VN-bureau voor drugs- en Dat meldt Crime in zijn jaarlijkse World Drug Report.

De inbeslagnames van cocaïne zijn echter sneller gegroeid dan de productie, waardoor het totale aanbod tot op zekere hoogte in bedwang is gehouden, aldus het rapport.

Hoewel bijna 90% van de wereldwijd in beslag genomen methamfetamine zich in twee regio’s bevond – Oost- en Zuidoost-Azië en Noord-Amerika – suggereren inbeslagnamegegevens dat die markten zich op een hoog niveau hebben gestabiliseerd, maar dat de handel elders, zoals het Midden-Oosten en West-Afrika, is toegenomen, aldus het rapport. .

error: Kopiëren mag niet!