2e open brief aan kabinet Rutte “Koninkrijkspas voor Surinamers met geboortedatum vóór 25-11-1975 nu via minister Hoekstra”

Beste minister Hoekstra,

Uit de pers heb ik vernomen, dat u op 1 juli 2023 in Suriname zal zijn bij de herdenking van Keti Koti.Hieronder treft u mijn open brief van 12 september 2022, die de Nederlandse ambassadeur in Paramaribo op mijn verzoek aan minister president Rutte heeft overhandigd:

“Beste Minister President Rutte,

De Surinamers en de Surinaamse Nederlanders heten u van harte welkom op het grondgebied van de Republiek Suriname. Tot 25 november 1975 waren de inwoners van Suriname, die op het grondgebied van Suriname zijn geboren en dus op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, Nederlanders.

Dus vanaf hun geboorte tot 25 november 1975 waren deze personen Nederlanders en hadden zij de Nederlandse nationaliteit. Zij hadden een Nederlands paspoort en konden ongehinderd en visumvrij reizen naar Nederland, het moederland  in het Koninkrijk der Nederlanden.

Na 25 november 1975 werden de inwoners van Suriname Surinamers. Zij kregen voortaan een Surinaams paspoort.

De meeste Surinamers waren destijds zeer boos, dat de onafhankelijkheid van Suriname tot stand is gebracht door de geheime agenda van de heer Henck Arron.

De geschiedenis kent u. Heden ten dage wonen er ca 150.000 personen, die in Suriname zijn geboren en de Nederlandse nationaliteit hebben, in Nederland. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van deze Surinaamse Nederlanders zijn in Nederland geboren en zijn dus echte Nederlanders. De groep wordt geschat op 230.000 personen. Samenvattend: de 150.000 Surinaamse Nederlanders en de 230.000 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn Nederlanders en hebben een Nederlands paspoort.

Voorstel:

Hierbij verzoek ik u een Koninkrijkspas in te laten voeren. Deze Koninkrijkspas krijgen de personen, die vóór 25 november 1975 zijn geboren op het grondgebied van Suriname. Op deze pas komt duidelijk te staan, dat de persoon geboren is in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Met deze Koninkrijkspas kunnen de ex-Rijksgenoten zonder visum naar Nederland reizen. De Nederlandse regering onder leiding van de heer Mark Rutte kan de wijziging heel snel laten invoeren.

De samenwerking tussen Suriname en Nederland zal zeer bevorderlijk zijn voor beide landen. 

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname”

Tot op heden heb ik geen antwoord van minister-president Rutte ontvangen op mijn open brief van 12 september 2022 en ook nimmer een ontvangstbevestiging van het ministerie van de minister president.

Hierbij verzoek ik u na te gaan of mijn voorstel (nog) in behandeling is.

OCI-kaart (Overseas Citizen of India (OCI)Card) 

India heeft de OCI-kaart (Overseas Citizen of India (OCI)Card) ingevoerd. Met deze kaart kunnen personen, wiens voorouders uit India komen, zonder visum naar India reizen. Surinamers in Suriname en in Nederland met een voorouder uit India mogen de OCI-kaart aanvragen om visum vrij naar India te reizen. 

Nog een paar voorbeelden:

Vanaf 9 november 2022 heeft Groot-Brittannië het visumvrij reizen voor de inwoners van Guyana mogelijk gemaakt. 

De inwoners van een aantal landen in de wereld (waaronder Brazilië) mogen visumvrij naar Nederland reizen.

Het zou Nederland sieren, gelet op de historische banden met Suriname, het reizen visumvrij voor alle Surinamers te maken. Nederland heeft dit verzoek van Suriname ontvangen. Helaas is er tot op heden nog geen besluit genomen.

Koninkrijk der Nederlanden

De inwoners van Suriname, geboren in het Koninkrijk der Nederlanden, willen nu al visumvrij reizen. Zij hebben familieleden en vrienden in Nederland, die zij op elk gewenst en onverwacht moment willen bezoeken. Talrijke schrijnende gevallen zijn bekend bij het aanvragen van een visum door Surinamers. Uw systeem wijst vele aanvragen zonder een echte geldige reden af, De Surinamers moeten veel geld betalen voor de  aanvraag; bij een afwijzing  moet er weer betaald worden; volgt er een derde aanvraag: dan moet er weer worden betaald. Dit is afschuwelijk.

Voorstel Koninkrijkspas

Alleen de Surinamers, die in het Koninkrijk der Nederlanden zijn geboren (dus de geboortedatum vóór 25 november 1975) hebben de mogelijkheid de koninkrijkspas aan te vragen. Met deze pas mag een Surinamer dan visumvrij alleen naar Nederland reizen. De Surinamer, die de koninkrijkspas gebruikt, mag  geen ander land binnen Europa bezoeken zonder een geldige EU-visum. In het paspoort zal bij aankomst in Nederland een aantekening in het paspoort worden gemaakt. De EU (Brussel) zal mijns inziens geen bezwaar hebben met dit voorstel.  

Graag verneem ik het antwoord van de Nederlandse regering.

Met vriendelijke  groet,

Dennis Lapar (zie foto)

error: Kopiëren mag niet!