Asabina verwacht van regering informatie over btw-inkomsten 

Ronny Asabina, leider van de oppositionele BEP-fractie in het parlement, verwacht dat de regering vandaag, dinsdag 13 juni, nadere informatie verschaft over de btw-inkomsten van de staat. Hij heeft twee weken geleden tijdens een openbare vergadering van het parlement naar de stand van zaken hiervan gevraagd. Nu circa zes maanden na invoering van btw is de regering voornemens de wet btw voor de tweede keer aan te passen. 

De indiening van een wetsvoorstel daartoe is een van de acties die de regering recentelijk heeft afgesproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De recente besprekingen met een technische missie van het IMF heeft geresulteerd in het bereiken van een Staff Level Akkoord (SLA). De SLA staat een van deze dagen op de agenda van het uitvoerend bestuur van het IMF ter goedkeuring. Die goedkeuring zal de weg vrijmaken voor de overmaking van financiële middelen door het IMF.

Het wetsvoorstel voor nadere wijziging van de wet btw komt in essentie erop neer, dat de heffingsbasis van btw wordt verruimd. Financiën-minister Stanley Raghoebarsing heeft onlangs op een persconferentie aangegeven, dat tijdens de debatten in december vorig jaar over de wijziging van de wet btw de heffingsbasis van btw op consumptiegoederen van 60 procent terug is gebracht naar 39 procent. Bij de aanstaande wijziging wil de regering de heffingsbasis terug naar 60 procent brengen. 

Povere btw-inkomsten 

Op de achtergrond van de voorgenomen wijziging spelen de povere inkomsten van de staat tot nu toe uit btw. Tijdens de recente besprekingen met de technische missie van het IMF heeft deze aangegeven, dat met de huidige heffingsbasis van 39 procent, de regering haar budgettaire doelen voor dit jaar niet zal halen. Daarom moet de heffingsbasis weer naar 60 procent van consumptiegoederen worden gebracht. Dit komt erop neer dat bepaalde goederen die nu op de lijst voorkomen van vrijstellingen en het nul-tarief, naar de lijst zullen worden overgeheveld van goederen die onderhevig zijn aan 10 procent btw.

Hoewel hij zegt de debatten in het parlement over de wetswijziging af te wachten, geeft Asabina desgevraagd aan, dat hij het fundamenteel oneens is met deze voorgenomen aanpak van de regering. 

Ten eerste is er nog niet eens geëvalueerd hoe de wet btw in de praktijk heeft uitgepakt en wat het de staat aan inkomsten tot nu toe heeft opgeleverd. Ten tweede vindt Asabina, dat er primair gekeken moet worden naar de oorzaken waarom de btw-inkomsten tot dusver achter lopen op de budgettaire verwachtingen. Zaken als handhaving, controle, communicatie en voorlichting liggen aan de basis van het succes van btw. Er is in de voorbije maanden onvoldoende hieraan gewerkt en  zaken zijn niet in “place” gebracht. 

Tijdens de debatten in december over de eerste wijzigingen aan de wet btw had Asabina nadrukkelijk hierop gewezen. De parlementariër wijst ook erop dat in het algemeen belastingstelsel van het land bovendien nog voldoende braak terrein is. Die worden onvoldoende of helemaal niet benut om de belastinginkomsten van de staat omhoog te krijgen. In plaats daarvan kiest de regering voor de weg van de minste weerstand door de heffingsbasis van de btw te verbreden. 

Asabina zegt tijdens de komende debatten over de btw wetswijziging uitgebreid op deze materie te zullen ingaan. Voor nu verwacht hij wel dat de regering aangeeft wat de stand van zaken is met betrekking tot de btw-inkomsten van de staat. Vandaag gaat de regering in de Nationale Assemblee in op diverse vragen die door leden twee weken geleden zijn gesteld over uiteenlopende actuele vraagstukken.

SS

error: Kopiëren mag niet!