Burgers pleiten voor vrijlating “Asawini” 

Asawini Edenburg, mensenrechten activiste van Stichting Buro Asawini (werkarm van het Volkstribunaal Suriname), is op zondag 28 mei door medewerkers van de Recherche van Regio Midden opgespoord en aangehouden. Volgens een bericht van het Korps Politie Suriname is tegen Asawini op maandag 22 mei aangifte gedaan van diefstal, diefstal in vereniging, medeplichtigheid aan diefstal en bedreiging. 

Op social media pleiten burgers ervoor, dat Asawini vrijgelaten wordt. Men vindt dat zij onterecht aangehouden is. De burgers zien haar aanhouding als een manier om haar mond dicht te snoeren, omdat zij degelijke kennis van zaken heeft en opkomt voor de mensen van het Samaaka gebied. Diverse personen hebben op social media een oproep aan de Saramaccaanse gemeenschap gedaan, om voor deze mensenrechtenactiviste op te komen, zoals zij dat ook gedaan heeft voor de mensen. 

Men suggereert, dat zij aangehouden is vanwege de actie die onlangs gevoerd is in Brokopondo. Een actiegroep onder leiding van Asawini ging naar de locaties waar Chinezen goudwinningsactiviteiten ontplooien, om de werkzaamheden stop te zetten. Volgens Asawini zouden de Chinezen zich illegaal bevinden in het Saamaka gebied en werd aan hun voorgehouden het gebied binnen 24 uur te verlaten. 

Aan de woordvoerder van het KPS, Milton Kensmil, is door de redactie van Dagblad Suriname gevraagd meer duidelijk te geven over deze zaak. Kensmil heeft op zijn beurt verwezen naar het bericht van het KPS op Facebook. Daarin worden slechts de redenen genoemd waarom zij aangehouden is. Maar niet wat er onder diefstal en medeplichtigheid van diefstal en bedreiging verstaan moet worden. Volgens het bericht van het KPS, is op 22 mei aangifte tegen Asawini gedaan. De actie in Brokopondo heeft echter op 25 mei plaatsgevonden. Het is dus de vraag of haar aanhouding daadwerkelijk verband zou hebben met de gevoerde actie in Brokopondo. 

De redactie verneemt verder dat de verblijfsvergunning van Asawini is ingetrokken. Zij is een niet-ingezetene. 

SK

error: Kopiëren mag niet!