Herdenkingsmars in Den Haag in kader 150 jaar Hindostaanse Immigratie

Naar aanleiding van 150 jaar Hindostaanse Immigratie organiseert het Sarnámihuis een herdenkingsmars op maandag 5 juni naar het centrum van Den Haag. De mars is een eerbetoon aan de voorouders en de strijd en opofferingen die ze hebben gebracht ten tijde van contractarbeid. .

Met deze mars wil het Sarnámihuis nadrukkelijk stilstaan bij de opstanden op de plantages Zorg en Hoop in 1884 en op plantage Mariënburg in 1902. Bij deze opstanden zijn in totaal meer dan dertig doden gevallen. De opstanden waren een daad van verzet van moedige vrouwen en mannen tegen de erbarmelijke omstandigheden op de plantages. 

De mars start bij de Algemene Hindoe Basisschool en eindigt op het Spuiplein in Den Haag. Tijdens deze mars wordt in het bijzonder de rol van de vrouwen, de par aji’s, par náni’s en par dádi’s, in het verzet benadrukken. Daarom zal de mars geleid worden door Hindostaanse vrouwen die vlaggen zullen dragen met de namen van de verzetsstrijders die zijn omgekomen bij de opstanden.

Na de mars vindt een podiumprogramma van ongeveer 1 uur plaats waarbij een herdenkingsritueel zal worden uitgevoerd en verschillende sprekers kort zullen reflecteren op de periode van Hindostaanse contractarbeid en hoe het koloniale verleden doorwerkt in het heden. Ook zullen verschillende artiesten een artistiek eerbetoon brengen aan de voorouders.

De mars maakt onderdeel uit van een internationaal initiatief, opgezet door de Indo-Trinidadiaanse kunstenares Renluka Maharaj, die op verschillende plekken in de wereld een mars ter eerbetoon aan de voorouders wilt organiseren. Zij zal ook de vlaggen maken die door de vrouwen aan de voorkant van de mars worden gedragen. De eerste mars vond plaats in september 2022 in New York. Dit is de tweede mars die onderdeel uitmaakt van dit initiatief.

De orhni als een symbool van respect 

Omdat de mars in het teken staat van herdenking van de voorouders, verzoekt de organisatie iedereen die meeloopt om een orhni om de pols te wikkelen, als teken van verbinding met en respect voor onze voorouders. De orhni werd traditioneel gedragen door Hindostaanse vrouwen, vaak bij belangrijke gelegenheden, en is nog steeds een belangrijk onderdeel van Hindostaanscultureel erfgoed.

Startlocatie mars: Algemene Hindoe Basisschool, Mackaystraat 6, 2522 VH Den Haag

Tijdstip verzamelen: 18.30 / Tijdstip vertrek mars: 19.00 uur

Tijdstip start podiumprogramma Spuiplein: 20.00 uur

Route mars: Mackaystraat – Asmansweg – Loosduinseweg – Lijnbaan – Prinsegracht – Boekhorststraat – Herderstraat – Gedempte Burgwal – Gedempte Gracht – Spui

Aanmelding: Klik op “gaan” op dit facebook evenement.

error: Kopiëren mag niet!