BTW-inkomsten minder dan verwacht, SRD 760 miljoen

De inkomsten uit btw sinds de invoering ervan op 1 januari van dit jaar bedragen tot medio april in totaal SRD 861 miljoen. Er is in totaal voor SRD 102 miljoen gerestitueerd, wat de netto btw-inkomsten op SRD 760 miljoen brengt. 

Volgens minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning is dit bedrag niet wat was verwacht, maar het is wel veel meer dan wat aan omzetbelasting zou worden ontvangen. De omzetbelasting is met de invoering van btw afgeschaft. De btw-ontvangsten bedroegen in januari SRD 199 miljoen, februari 248 miljoen, maart SRD 309 miljoen en tot en met 17 april SRD 105 miljoen.

Minister Raghoebarsing zegt de vooruitzichten voor wat betreft de btw-inkomsten niet somber zijn. Bij de Belastingdienst wordt hard gewerkt aan de versterking van capaciteit. Dat gebeurt in samenwerking met CARTAC (Caribbean Regional Technical Assistance Center). Dat is het regionaal instituut van het IMF, Internationaal Monetair Fonds, dat technische assistentie verleent aan landen. De UNDP, het VN ontwikkelingsprogramma, helpt met capaciteitsontwikkeling. Onder andere zal daarbij de aandacht worden gericht op het oplossen van integriteitsvraagstukken zoals hoe gevallen van corruptie aan te pakken. 

De UNDP-deskundigen zijn deze week in Suriname gearriveerd en zullen er 18 maanden verblijven. De samenwerking met het bedrijfsleven om de btw beter op de rails te krijgen wordt geïntensiveerd. Vanaf deze week gaat de Belastingdienst in het veld om met bedrijven samen te werken. Deze acties zullen niet direct te vertalen zijn in verhoogde cijfers voor wat betreft btw-inkomsten, maar de vooruitzichten zijn niet somber, aldus de Financiën-minister.

SS 

error: Kopiëren mag niet!