Open brief aan de delegatie van de Europese Unie

Beste Deputy Secretary-General König,

Sinds de onafhankelijkheid en zelfsoevereiniteit in 1975 heeft mijn geëerde land zich ingezet voor het proces om zijn democratische leven te bereiken, te ervaren en te behouden. Net als andere naties is dit proces van groot belang voor onze natiebouw, en vooral voor duurzame ontwikkeling in het belang van alle mensen in de Republiek Suriname. Bij deze achtervolging zijn verschillende basisbouwstenen essentieel: sterke en rechtvaardige instellingen, sterke leiderschap voor democratie en een mensen-gecentreerd ontwikkelingsvisie.

Ik heb uw verklaring van steun voor de democratie, gedateerd 17 maart 2023 in Suriname, gelezen en ik ben diep bezorgd over de manier waarop u ernaar hebt verwezen. Uw nadruk was niet gebaseerd op de realiteit en feiten van wat er op 17 februari 2023 in Paramaribo is gebeurd. Integendeel, uw verklaring is niet alleen gebrekkig, maar duidelijk vooringenomen. Het zou beter zijn geweest en misschien ook gewaardeerd als u ook rekening had gehouden met geïnformeerde visies op de grond van leden van de Nationale Vergadering van de Republiek Suriname, de organisatoren van de demonstratie en ook andere geïnteresseerde burgers.

Mijn ernstige zorgen als burger worden versterkt door Artikel 20 en 21 van de grondwet van de Republiek Suriname die voorzien in en versterken het recht van de burgers om te protesteren en te demonstreren.

Verder geeft de Organisatie van Amerikaanse Staten al zijn lidstaten speciale en specifieke richtlijnen over hoe zij justitieel moeten optreden en zaken moeten afhandelen in gevallen van massademonstraties. Een goed geïnformeerde en gedetailleerde analyse van de gebeurtenissen in Paramaribo toont duidelijk aan dat deze speciale en specifieke richtlijnen niet in acht zijn genomen door de lokale beveiligingsdiensten en de politie. Daarom was het resultaat op 17 februari 2023 geweld en chaos.

Ik ben me ervan bewust dat soevereiniteit geen schild is, maar dit moet in acht worden genomen en gerespecteerd, vooral als het gaat om het verzamelen van informatie en het bieden van verantwoorde antwoorden op basis van geëtablisseerde beginselen van internationale betrekkingen tussen staten.

Zoals eerder vermeld, ben ik een ernstig bezorgde burger en momenteel is er een aanval op de democratie door de huidige regering. Er is een verstoring in de werking van de Trias Politicas en activisten worden zonder de juiste aanklacht of een eerlijk proces in de gevangenis gegooid.

Ik zou daarom graag uw aandacht willen vragen voor enkele belangrijke en basale zaken, zodat u terecht kunt stellen dat u onze democratie in Suriname steunt.

Ten eerste wil ik de bestaande vrijheden van de Europese Unie vermelden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van de pers zonder intimidatie, plus het natuurlijke recht en de mogelijkheid van de burgers om zonder vrees voor wraakzuchtige onderdrukking te kritiseren.

Negatieve expressies van de gegarandeerde vrijheden in de Europese Unie zijn vandaag de dag een levende realiteit in mijn land. Deze feiten zijn door uw organisatie genegeerd en blindelings genegeerd.

Gegeven deze feiten wil ik graag weten:

Wat zijn de bedoelingen van de Europese Unie als het gaat om het horen van degenen in Suriname die worden geïntimideerd?

Welke garanties kan de Europese Unie aan de mensen in Suriname geven als het gaat om het recht om vrij, zonder angst, te leven in de actieve zoektocht naar geluk?

En ten slotte, hoe zijn de onderdrukkende en onrechtvaardige daden van degenen die in Suriname regeren gerelateerd aan de geliefde waarden die de Europese Unie al lang bepleit en die ervan uitgaan in haar eigen rijk?

Ik hoop dat deze openhartige en open brief ertoe zal bijdragen dat u, de plaatsvervangende secretaris-generaal en uw organisatie, een meer evenwichtige aanpak en visie zullen aannemen ten aanzien van het proces van democratie in mijn land!

Met hoog aanzien.

Rose-Anne Franklin, ambassadeur in algemene dienst(gepensioneerd) en voormalig directeur Protocol en Ceremoniën.

error: Kopiëren mag niet!