“Sneeuwbaleffect van het minimumloon”


De invoering van het nieuw minimumloon heeft zowel voor- als nadelen voor zowel de economie als het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wordt in deze gedwongen om conform het minimumloon hun werknemers te betalen in vergelijking tot de lage lonen die zij betaalden zonder enige wettelijke vereiste/grondslag.

Hoewel dit een positief effect kan hebben op het welzijn van de werknemers, kan het ook grote gevolgen hebben voor bedrijven en de economie. 

Ten eerste zal een minimumloon de productiviteit van bedrijven beïnvloeden. Hierdoor zijn werknemers geneigd betere prestaties te leveren. Daarentegen zal het ook de kosten van het bedrijf verhogen. 

Een bekende ondernemer, O.G., geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan, dat door de invoering van het minimumloon hij juist meer operationele kosten heeft waardoor het bedrijf minder winstgevend is geworden. “Ik was genoodzaakt de prijzen van de producten en diensten te verhogen, anders kan ik mijn operations niet draaien en het minimumloon niet uitbetalen aan mijn werknemers.” Opmerkelijk is ook dat de afzet en verkoop sterk is gedaald en betreffende ondernemer nauwelijks winst heeft kunnen maken.

Een andere ondernemer, J.P., van een bekend elektrobedrijf, geeft aan dat de invoering van het minimumloon invloed heeft gehad op de concurrentie. Bedrijven die al hoge lonen betalen in dezelfde branche hebben nu een concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die het minimumloon betalen. “Ik heb veel goede krachten verloren. Ze hebben de overstap gedaan naar een ander bedrijf waar ze hen veel meer aanbieden dat wat zij normaal bij mij verdienen. Nu moet ik bijna alles zelf doen samen met drie andere werknemers, want ik ben ook niet van plan nieuwe mensen in dienst te nemen, daar ik al nauwelijk winst maak en uitkom met de hoge kosten.”
Het invoeren van een minimumloon kan een negatief effect hebben op de economie. Ten eerste zijn de bedrijven geneigd minder werknemers in dienst te nemen, waardoor het werkloosheidscijfer steeds hoger wordt. Daarentegen leidt het ook tot verhoging van de inflatie, omdat de meeste bedrijven de hoge kosten doorberekenen aan de consumenten, waarbij de consumenten in deze de dupe van worden. 

Een teruggang van de economie is niet uitgesloten, omdat een ander gevolg ook kan zijn dat in zulke gevallen de consumptie en investeringen dan ook zullen dalen.

De conclusie die in z’n algemeenheid getrokken kan worden is, dat het invoeren van een minimumloon grote gevolgen kan hebben voor bedrijven, werknemers en de economie. Het is daarom van belang dat bedrijven, werknemers en de overheid ter overweging moeten nemen of de invoering van een minimumloon wel de juiste beslissing is die werd genomen.

JM

error: Kopiëren mag niet!