Wat moet er gebeuren als er plotseling nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden

Conform onze grondwet kunnen nieuwe verkiezingen alleen gehouden worden als het DNA bereid is haar zittingsperiode in te korten. Het is normaal, overal ter wereld, dat de uitvoerende macht dat is dus de regering, dat die nieuwe verkiezingen uitschrijft. In Suriname is het dus alweer de omgekeerde wereld, dan is het toch logisch dat terwijl landen vooruitkomen wij alleen maar achteruit gaan. Daarom moet de huidige grondwet naar de prullenmand. 

Dan zitten we ook nog met de uitspraak van het constitutionele Hof, een uitspraak welke erop neerkomt dat het kiesstelsel niet legitiem is en dus dat als gevolg daarvan alles wat voortvloeit als gevolg van de werking van het betreffend kiesstelsel dan ook legitimiteit mist.

Het is regel dat nadat een uitspraak van een Constitutioneel Hof dan wel van de rechterlijke macht publiekelijk ter kennis is gesteld dat vanaf dat moment de gevolgen van de uitspraak in werking treden. Dus de verkiezingsuitslagen waarop de huidige regering, coalitie en oppositie is gebaseerd, zijn niet rechtsgeldig weshalve de regering en de DNA legitimiteit missen.

In dit geval zou de PG een brief op poten moeten richten aan zowel het DNA als aan de regering. DNA en regering riskeren dat al hun handelingen door een volgende regering worden gekwalificeerd als zijnde niet legitiem. Men pleegt strafbare feiten.

Nu is het zo dat zowel door laksheid van DNA als van de regering er geen nieuwe kiesstelsel in de plaats is gekomen van het bestaande niet legitieme ding. Wat betekent dat nieuwe verkiezingen niet gehouden kunnen worden zolang er geen nieuw kiesstelsel in de plaats is gekomen van het bestaande kiesstelsel. Regering en DNA maken van Suriname een soort van countryclub voor debielen.

Zolang de internationale gemeenschap als ook de nationale gemeenschap de regering niet erop attendeert dat zij verkeerd bezig is kan de regering net doen alsof er niets aan de hand is. Maar dat is een schoolvoorbeeld van struisvogelpolitiek.

We maken dus nu een heuse constitutionele crisis mee van apocalyptische proporties. Regering zowel als DNA onderschatten de materie. We zitten dus nu met zowel een zware sociaal economische crisis en met een constitutionele crisis van apocalyptische proporties. En dan komt een bekende slogan naar boven drijven: “if you can’t stand the heat, get out of the kitchen”. 

De oplossing is gelegen in nationaal beraad tussen alle partijen binnen en buiten de DNA met als doel de vestiging van een regering van nationale eenheid welke grotendeels zal moeten bestaan uit technocraten met bewezen praktische ervaring in management organisatie en planning en met vooral kennis van en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken zoals die waarmee Suriname thans sedert 45 jaar mee geconfronteerd wordt. De betreffende regering zal dus referenda moeten voorbereiden voor de keuze van een nieuw kiesstelsel en een nieuwe grondwet. Daarnaast zal zij de basis moeten leggen voor oplossing van de sociaaleconomische crisis. Dit vraagt om mensen met politieke en economische management skills, gepaard met een adequate mate van doortastendheid en slagwaardigheid. Ik zie geen andere oplossing.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!