Ministerie van Volksgezondheid en BGVS in actie om anesthesisten te hulp te schieten

Naar aanleiding van het bericht van de Vereniging van Anesthesiologen Suriname inzake het niet voorradig zijn van essentiële anesthesie medicatie, laat het BGVS (Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname) zondagmiddag weten, dat zij haar uiterste best doet de gemeenschap te voorzien van de nodige medicamenten. 

“Van de anesthesie medicamenten kan medegedeeld worden, dat intussen deelbetalingen plaatsgevonden hebben in het buitenland voor Sevofluraan. De betaling voor het middel Propofol is ook al ingezet. Voor de overige artikelen als Isofluraan en Atropine worden de bestellingen voorbereid”, aldus de BGVS in een gezamenlijk met het ministerie van Volksgezondheid uitgebracht persbericht.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft naar aanleiding van het bericht van de Vakgroep Anesthesiologie inmiddels de volgende stappen ondernomen:

  1. Aan de Nationale Ziekenhuisraad is gevraagd om de actuele landelijke voorraden van de benodigde middelen te inventariseren voor zo optimaal mogelijke inzet in de ziekenhuizen. Tevens is gevraagd om zo spoedig mogelijk betalingsregelingen te treffen voor de openstaande rekeningen aan het BGVS.  
  2. Met het BGVS zijn afspraken  gemaakt om de middelen waarvan nu een schaarste is, zo snel mogelijk via luchtvracht in te vliegen. 
  3. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft maandag 27 maart een lading binnen, die ingezet zal worden voor het continueren van operatieve ingrepen na overleg met de vakgroep Anesthesiologie
  4. Er worden vanuit het ministerie ook inspanningen gepleegd om vanuit andere kanalen te informeren naar de spoedige beschikbaarheid van de middelen.
  5. In overleg met de vakgroep Anesthesiologie wordt ook gewerkt aan een spoedoplossing.

Om de leveringen van medicamenten aan de ziekenhuizen, welke uitsluitend op krediet plaatsvindt, te garanderen, moet het BGVS vooruitbetalingen verrichten voor bestellingen in het buitenland, aldus Volksgezondheid.

De ziekenhuisinstellingen hebben, zo stelt het ministerie, “op hun beurt ook de verantwoordelijkheid om hun betalingsverplichtingen na te komen, waardoor het BGVS niet met met een liquiditeitskrapte komt te zitten”. “In de afgelopen periode heeft deze situatie zich herhaaldelijk voorgedaan,  waardoor het BGVS haar voorraden niet of nauwelijks heeft kunnen optimaliseren”, aldus Volksgezondheid.

“De staat c.q. het ministerie van Volksgezondheid, heeft meerdere malen hierop moeten inspelen, door de openstaande vorderingen bij de ziekenhuisinstellingen op zich te nemen om de leveringen lokaal te garanderen.”

Tot slot stelt het ministerie onomwonden, dat het wel van belang is, “dat elke actor in de keten haar verantwoordelijkheid neemt”.

error: Kopiëren mag niet!