Ronny Asabina (BEP): “Nog steeds geen DNA-commissie om uitvoering BTW-wet te helpen monitoren”

Ronny Asabina, leider van de oppositionele BEP-fractie in de Nationale Assemblee, beklaagt zich erover dat er nog steeds geen commissie van het parlement is ingesteld om de uitvoering van de BTW-wet door de regering mede te helpen monitoren. De wet BTW is op 1 januari dit jaar in werking getreden.

Tijdens de behandeling van de wijziging van de BTW-wet in december vorig jaar, was dit in het parlement afgesproken. In de gewijzigde BTW-wet staat onder meer opgenomen, dat de regering na zes maanden een evaluatie dient te plegen en het parlement daarover rapporteren. Daartoe zou voor de eerste zes maanden van de uitvoering van de wet een steering- en monitoring commissie ingesteld worden voor de uitvoering van de wet.

“We zitten thans in de derde maand van het jaar, en nog steeds heeft het parlement nog geen commissie ingesteld”, zegt de parlementariër. Over de in te stellen steering commissie door de regering is er evenmin iets vernomen. 

Bijna geen zin meer

Vanuit het oogpunt van de Assemblee bekeken heeft het volgens Asabina bijna geen zin meer om nog een DNA-commissie in te stellen. 

Asabina sprak donderdag tijdens de behandeling van het wijzigingsvoorstel van de Wet op de Staatsschuld. Kern van de wetswijziging is, dat de periode waarbinnen de staatsschuld teruggebracht moet zijn binnen de wettelijk voorgeschreven obligo plafond van 60%, verruimd is tot 2033. Bij de laatste wijziging van de Wet op de Staatsschuld in september 2020, was door de huidige regering voorgesteld deze periode vast te stellen tot 2026. Volgens Asabina betekent de verruiming van de periode tot 2033 voor hem, dat er niet veel verwacht hoeft te worden van de regering voor wat betreft bezuinigingen op de begroting, alsmede het treffen van maatregelen om de inkomsten voor de staat te doen verhogen. Zolang de financiële huishouding van de staat niet op orde wordt gebracht, voorziet het Assembleelid, dat de regering binnen de kortste keren weer naar het parlement komt op de Wet op de Staatsschuld te wijzigen.

BTW-inkomsten vallen tegen 

Dagblad Suriname verneemt uit kringen rond de Belastingdienst, dat tot nu toe de inkomsten uit BTW tegenvallen. Bij de invoer zouden de inkomsten nogal redelijk zijn, namelijk rond de SRD 300 miljoen. Echter bij de binnenlandse heffingen zijn de BTW-inkomsten voor de staat zeer laag in verband met de verrekeningsmogelijkheid. De BTW-inkomsten zouden bij de binnenlandse heffing per saldo slechts rond de SRD 30 miljoen zijn. De teruggaaf verzoeken van de oude Omzetbelasting (OB) zouden bovendien ook kunnen maken, dat men in een negatieve cashflow situatie belandt. 

Vernomen wordt dat de ingediende aangiftes tot nu toe vrij laag zijn. Het zou gaan om slechts 30% van de ongeveer 3.000 BTW-geregistreerden. Bij de uitvoering van de BTW-wet blijkt ook, dat de wet onvolkomenheden in zich heeft. Zo wordt bijvoorbeeld met betrekking tot betalingen gewerkt op basis van factuurbasis, in plaats van kasbasis. Met betrekking tot de vrijstelling voor ondernemers met een jaaromzet tot SRD 1 miljoen, dat blijkt in de praktijk haken en ogen te hebben. Aan het ICT-systeem blijkt voorts het een en ander niet goed te werken. Aangiften kunnen niet ingelezen worden. Bankbetalingen sluiten niet goed aan op de aangiften. Het systeem van bankbetalingen sluit niet aan bij het systeem van de Belastingdienst.

Door de tot nu tegenvallende belastinginkomsten zou de overheid mogelijk op hete kolen kunnen komen te zitten voor wat betreft haar reguliere verplichtingen.

SS

error: Kopiëren mag niet!