Een aanwinst voor de Republiek Suriname

Op 25 november  2022 werd het boekwerkHet Grensgeschil Tussen Suriname en Guyana –  Beschouwingen over een omstreden territoriale driehoek’ gepresenteerd.

Aan zijne excellentie de ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland, de heer R. Khargi, viel de eer te beurt om het boekwerk uit handen van de Auteur tevens voormalig Ambassadeur, Drs. Evert Gonesh (voorheen Evert Azimulla) als eerste in ontvangst te mogen nemen.

Op zeer indringende doch sublieme wijze heeft de auteur gemeend de historie van de grenskwestie tussen Suriname en Guyana te weergeven.

Regeringen in Suriname kwamen en gingen, doch steeds als het om de grenskwestie dan wel het grensgeschil ging, werd de andere kant opgekeken. Kennelijk wilde of durfde geen enkele Surinaamse Regering haar vingers te branden aan deze heikele (nationale)kwestie. Ook bij de onafhankelijkheid van ons Land in 1975, werd de grenskwestie door zowel het moederland als Suriname (bewust?) niet al te serieus genomen. Hoewel er een Protocol van Chaguaramas werd getekend, waarbij de premier van Jamaica M. Manley zijn diensten had aangeboden. Guyana bleef en blijft maar daden uitoefenen, met name in het “Tigrigebied”.

Nu het voorgenomen project met betrekking tot de bouw van de brug over de Corantijnrivier, als vaste oeververbinding tussen Suriname en Guyana door de huidige regering van Suriname is geёntameerd, is de grenskwestie meer dan actueel geworden.

Voor zover bekend is er een nieuwe Grenscommissie in het leven geroepen aan wie de eervolle en complexe taak om het grensgeschil tussen Suriname en Guyana mede te helpen oplossen.  

Het subliem gepubliceerde boekwerk kan derhalve als handleiding dienen voor haar. De auteur van het boekwerk, die zijn sporen heeft verdiend, kan daarbij niet alleen als vraagbaak dienen, doch zou voor de Commissie met zijn deskundigheid, eveneens van grote waarde kunnen zijn.

Het boekwerk wordt iedereen aanbevolen, met name de middelbare scholieren als wel de studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Ook voor DNA-leden een aanwinst om hun kennis te verruimen.

10 januari 2023

Ram Paltantewari

error: Kopiëren mag niet!