Geen BTW voor goud- en vissector

Voor de goud- en vissector wordt bij de verkoop geen BTW geheven. Bij verkoop van goud en verse vis aan respectievelijk vergunningsplichtige goudopkopers en visverwerkingsbedrijven en –exporteurs wordt vooralsnog geen BTW in rekening gebracht. 

Bij de recente wijzigingen van de wet BTW is hiervoor gekozen, omdat het gevaar groot is dat de overheid financieel zichzelf diep in de vingers zou snijden. In geval van de 10% BTW zouden goudexorteurs bij goudexporten van bijvoorbeeld 10.000 kilogram goud à US$ 50.000 per kilogram, maandelijks recht hebben op teruggave van in de voorfase betaalde BTW van US$  5 miljoen. Het risico is groot, dat de overheid dit geld niet zal kunnen betalen. Dit geld zou ergens vandaan moeten komen, namelijk van de kleine goudzoekers. 

Door de onoverzichtelijke situatie daar lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat goudverkopers de door hun in rekening gebrachte BTW aan de overheid zullen afdragen. Het zou maanden duren voordat de overheid achter de kleine goudopkopers aan kan gaan voor BTW afdrachten. Om zichzelf financieel niet in de vingers te snijden heeft de overheid vooralsnog gekozen om geen BTW voor de goudsector in te voeren. Hetzelfde geldt voor de vissector, waar een soortgelijke situatie bestaat met betrekking tot vissers die hun vis verkopen aan visverwerkingsbedrijven en -exporteurs. 

Met de recente verhoging van brandstofprijzen, en nu de 5% BTW op brandstof, zijn de visprijzen voor de consument weer flink gestegen. Vis was al onbetaalbaar voor velen. Nu lijkt het voor de gewone burger verder buiten bereik te zijn 

SS

error: Kopiëren mag niet!