Ronny Asabina: “Valse start invoering BTW zorgt voor negatieve perceptie bij belastingbetaler”

De wat hij noemt valse start van de introductie van BTW zorgt ervoor, dat de negatieve perceptie die bij de belastingbetaler bestaat er niet beter op wordt. Het Assembleelid, tevens fractieleider van de politieke partij BEP, zegt dat de invoering van BTW een heel belangrijk onderdeel is van de totale belastinghervormingen zoals genoemd in het Herstelplan. Het invoeren van BTW zonder dat de essentiële randvoorwaarden daarvoor in place zijn zorgt volgens Asabina voor een valse start. 

Een daarvan is het opzetten van een capabele uitvoeringsorganisatie met de beschikbaarheid van voldoende middelen. Het bieden van de juiste support aan belastingplichtigen om over het hele land op correcte wijze BTW te kunnen heffen ontbreekt vooralsnog. Asabina wijst ook op het belang van het op tijd uitbetalen aan ondernemers van teruggave bedragen aan BTW. Al deze voorzieningen zijn volgens Asabina nog niet in place. 

Hij vindt het erg jammer dat de invoering van zoiets belangrijks als BTW op de manier plaatsvindt zoals het er nu aan toe gaat. 

Het Assembleelid heeft er een zwaar hoofd in, dat de overheid de geprojecteerde inkomsten uit BTW zal halen. De regering heeft met de recente wijzigingen in de wet BTW zodanig aan de wet gesleuteld zonder er genoegzaam stil bij te staan wat de financiële implicaties daarvan zijn. 

In de oorspronkelijke wet BTW van augustus vorig jaar werden de geprojecteerde inkomsten geraamd op SRD 5,1 miljard. Met de doorgevoerde wijzigingen in de wet zijn deze nu geprojecteerd op SRD 4,1 miljard voor dit jaar. 

Belangrijk onderdeel van de wijzigingen in de wet is de invoering van 5% BTW op brandstof. Dit betekent een verdere lastenverzwaring voor de bevolking, met name voor de bewoners van het achterland die voor elektriciteit afhankelijk zijn van lichtmotoren. Grote delen van het binnenland zijn voor wat betreft drinkwater, in tegenstelling tot andere delen van het land, afhankelijk van water in flessen. Die valt ook onder BTW. Dat betekent een extra lastenverzwaring voor hun. Het binnenland wordt hiermee zwaar gediscrimineerd, vindt Asabina.

SS 

error: Kopiëren mag niet!