Pluimveesector vraagt aandacht voor BTW-kwestie

De pluimveesector heeft in een schrijven aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aangegeven dat vanwege de invoering van BTW ze niet ervoor kan zorgen, dat de prijs van kip ongewijzigd blijft. 

In de wet BTW staat aangegeven, dat er op (verwerkte) kip geen BTW mag worden geheven. Echter wordt er wel BTW geheven op voer, kuikens en medicatie. Dit zijn de drie belangrijkste pijlers voor de kweek van vleeskippen en eieren. 

Kippenkwekers zeggen er ook moeite te hebben, dat uit eigen middelen BTW betaald moet worden aan de overheid om dit bedrag steeds om de twee maanden terug te ontvangen. Het gaat volgens de kwekers hier om een investeringskapitaal waarmee veel gedaan kan worden. Verder voeren ze aan, dat de kans ook bestaat dat dit bedrag vanwege de onstabiele koers zal ontwaarden. Deze situatie baart de productiesector heel veel zorgen. 

Via de LVV-minister vragen de kippenkwekers aan de regering en de Nationale Assemblee om de wet BTW weer te screenen en de agrarische sector te besparen van BTW, zodat er geen stagnatie optreedt in de productie.

SS

error: Kopiëren mag niet!