BTW-tip voor consumenten – Betaal alleen BTW indien de ondernemer beschikt over een BTW certificaat

Het is een feit, de veelbesproken wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (BTW) is met ingang van 1 januari 2022 van toepassing. De Wet Omzetbelasting 1997 (OB) is niet meer van toepassing met ingang van deze datum.

Inmiddels verschijnen diverse bekendmakingen van bedrijven die mededelen dat BTW over hun producten en diensten moet worden berekend. Tot nu toe is de informatievoorziening met name gericht geweest op het bedrijfsleven. Om onnodige prijsopdrijving te voorkomen, is het belangrijk om, niet alleen de ondernemer, maar ook de consument op de hoogte te stellen van de diverse aspecten rondom de BTW. Het is namelijk de consument die de BTW zal betalen als eindgebruiker van goederen en diensten. 

Aangezien de BTW een nieuwe belasting is voor Suriname, wordt met dit schrijven geprobeerd de belangrijkste aspecten van de BTW, in dit stadium van implementatie, voor de consument op een rij te zetten.

In tegenstelling tot de OB (maximum tarief van 12%), bedraagt het algemeen BTW tarief 10%.

Dit tarief zal doorgaans van toepassing zijn bij leveringen van goederen, het verrichten van diensten en de invoer van goederen. Naast het tarief van 10%, zijn onder voorwaarden een tarief van 0%, 5%, 25%, of een vrijstelling van toepassing.

Het tarief van 0% is onder andere van toepassing op in de wet genoemde basisgoederen alsook andersoortige leveringen van goederen en diensten genoemd in de wet. Het tarief van 5% is onder andere van toepassing op de levering van benzine en dieselolie. Op de invoer van luxe goederen zal het tarief van 25% BTW worden geheven.

Voor de consument is het van belang om te weten dat ondernemers alleen BTW in rekening mogen brengen op hun goederen en diensten, indien zij geregistreerd zijn bij de Belastingdienst. Door deze registratie worden deze ondernemers BTW-plichtig. Iedere ondernemer die geregistreerd is bij de Belastingdienst voor de BTW, is verplicht BTW in rekening te brengen.

Iedere ondernemer ontvangt na registratie een zogenoemd BTW-certificaat van de Belastingdienst. Op dit certificaat staan onder andere de naam van het bedrijf en zijn fiscaal identificatienummer vermeld. De ondernemer is verplicht dit certificaat op een zichtbare plek in zijn bedrijf te hangen. Op die manier zijn de klanten ervan verzekerd dat het bedrijf BTW-plichtig is en dus ook BTW in rekening moet brengen.

Daarnaast worden op grond van de Wet BTW factuureisen gesteld. Zo dienen alle facturen/ kassabonnen, onder andere, te zijn voorzien van:

• het fiscaal identificatienummer van de ondernemer;

• per item de prijs exclusief BTW te worden vermeld;

• het toegestane BTW tarief;

• het verschuldigde bedrag van de BTW.

Let u dus erop dat bij iedere aankoop de ondernemer beschikt over een BTW certificaat of een fiscaal identificatienummer en dat de facturen/kassabonnen aan de factuurvereisten voldoen.

Indien een BTW certificaat ontbreekt, bestaat de kans dat de ondernemer niet geregistreerd is voor de BTW en derhalve niet BTW-plichtig is. Deze ondernemer mag dan ook geen BTW in rekening brengen.

Farousha I. Rellum MSc., fiscalist

Managing Director bij Rellum and Partners NV

error: Kopiëren mag niet!