Wet BTW gewijzigd: 5% BTW op brandstof toegevoegd – Oliemaatschappijen melden al prijsverhogingen

Een tarief van 5% is toegevoegd aan de Belasting Toegevoegde Waarde (btw). Dit tarief zal worden geheven op brandstof en wordt berekend op de verkoopprijs van motorgasoline en andere daarmee gelijkgestelde motorbrandstoffen en dieselolie, zo meldt het ministerie van Financiën en Planning zaterdag 31 december.

Het tarief van 5% maakt deel uit van een aantal aanpassingen die in een wetswijziging zijn opgenomen. De wetswijziging is op donderdag 29 december 2022 aangenomen in de Nationale Assemblee. De btw gaat in op zondag 1 januari 2023.

Inmiddels laten diverse oliemaatschappijen weten dat de pompprijzen ingaande zondag 1 januari worden aangepast. Zo meldt GOw2 dat de prijs voor unleaded en diesel wordt gewijzigd in respectievelijk SRD  27,30 en SRD 24,34 per liter. Ook SOL bericht dat bij haar servicestations de prijzen ook worden gewijzigd: unleaded wordt SRD 28,10, diesel SRD 24,54 en V Power SRD 33,66.

error: Kopiëren mag niet!