DNA keurt vier belastingwetten goed, BTW gaat per 1 januari in

De Nationale Assemblee heeft donderdagavond vier belastingwetten goedgekeurd die per 1 januari 2023 in werking treden. Het gaat om de wijziging van de wet Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW), de wijziging van wet Loonbelasting en de wet Inkomstenbelasting, en de wijziging van Casinobelasting. 

Bij de wet BTW gaat het in kern om de verbreding van de belastinggrondslag, met name de 5% BTW op brandstof. De overheid hoopt hiermee in het nieuwe jaar SRD 4,1  miljard aan inkomsten binnen te halen .

Bij de wet Loonbelasting houden de wijzigingen in, dat de belastingvrije grens voor loontrekkers verhoogd wordt van SRD 4.000 naar SRD 7/500. De vakbeweging wilde deze grens opgetrokken zien naar SRD 15.000. Verder is belastingvrije grens voor gratificatieuitkeringen nu  opgetrokken naar SRD 10.016. 

Bij de wet Inkomstenbelasting houdt de wijziging in. dat de aftrek van hypotheekrente nu is opgetrokken van SRD 125.000 naar SRD 600.000 per jaar. 

Deze “tegemoetkomingen” naar de loontrekkers toe zullen de overheid jaarlijks een bedrag van SRD 1,9 miljard aan inkomsten schelen. Met de wetswijziging om casinobelasting te verhogen zullen de belastinginkomsten van de overheid jaarlijks van SRD 30 miljoen naar ruim SRD 56 stijgen. Casino’s zullen voortaan per gokautomaat maandelijks SRD 1.600 aan belasting moeten betalen, voor een speeltafel SRD 12.000 en voor een roulettetafel SRD 16.000.

Voldoen aan IMF-parameters

Tijdens de debatten donderdagavond is uit de uitleg van president Chandrikapersad Santokhi gebleken, dat de wijzigingen van de belastingwetten nodig zijn om de begroting van de overheid voor het komend jaar beter op orde te krijgen langs de lijnen van de parameters van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Essentieel daarbij is dat overheidsinkomsten omhoog moeten gaan. Voldoen aan de parameters is noodzakelijk om tot een overeenkomst te komen met het IMF. De onderhandelingen met het IMF voor bijstelling van het vorig jaar overeengekomen economisch hervormingsprogramma zijn enige tijd gaande. Santokhi hoopt in maart 2023 overeenstemming te bereiken met het IMF. Dan zal het IMF weer overgaan tot het overmaken van de kwartaal tranche bedragen van elk US$ 57 miljoen. 

Suriname heeft in juni de tweede kwartaal evaluatie van het IMF-programma niet gehaald, waardoor het de overmaking van het derde tranchebedrag van US$ 57 miljoen niet heeft ontvangen. Het niet halen van kwartaal evaluatie in juni had hoofdzakelijk te maken met de invoering van BTW. Volgens het IMF-programma zou dat per 1 juli 2022 een feit moeten zijn.

De tweede en de derde kwartaalevaluaties zouden samen worden getrokken. Tegelijk daarmee heeft de regering besloten tot heronderhandelingen met IMF over te gaan voor actualisering van het eerder overeengekomen economisch hervormingsprogramma. 

Bijstelling begroting 2023

In het kader daarvan zijn nieuwe parameters berekend en vastgesteld die nu gehaald moeten worden. Het op orde brengen van de staatsbegroting, vooral gericht op de verhoging van de inkomsten is onderdeel daarvan. President Santokhi zegt, dat de regering in januari een aangepaste begroting voor het dienstjaar 2023 zal indienen bij de Nationale Assemblee. De eerder dit jaar ingediende begroting vertoont een tekort van 3,3%. Bij de aangepaste begroting zal deze volgens hem mogelijk onder de 3% liggen. Dat is volgens hem geheel binnen de internationaal gehanteerde norm.

De gewijzigde begroting voor het dienstjaar 2023 zal wel uiterlijk eind februari door de Nationale Assemblee moeten worden goedgekeurd. In maart 2023 vindt namelijk een kwartaal evaluatie plaats van het IMF. Suriname zal dan aan alle gestelde doelstellingen van het bijgestelde IMF programma moeten voldoen, waaronder de goedkeuring van een begroting die langs de lijnen loopt van de parameters van het IMF. Bij positieve evaluatie krijgt Suriname de kwartaal tranche bedragen van elk US$ 57 miljoen overgemaakt. Het gaat om de derde-, vierde- en vijfde kwartaaltranches van respectievelijk juni, september en december 2022. Het gaat totaal om ongeveer US$ 171 miljoen.

SS

error: Kopiëren mag niet!