KPS waarschuwt: Verstoor niet de openbare orde, protesteer vreedzaam

Het Korps Politie Suriname, KPS, zegt vandaag, zondag 27 november, in een persbericht, het te betreuren, dat er op 25 november een opstoot is geweest tussen betogers en politie ambtenaren. Ten overvloede wordt benadrukt, dat het recht van vreedzaam betogen nimmer mag leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid.

Voor een ordelijk verloop van de protestacties, dienen de bevelen van de politie te allen tijde stipt te worden opgevolgd, aldus het KPS.

Er zal terstond worden opgetreden als blijkt dat:

  • de openbare weg wordt geblokkeerd;
  • er geen gevolg wordt geven aan bevelen van de politie;
  • personen zich provocerend en/ of opruiend gedragen;
  • de politie op welke wijze dan ook wordt gehinderd in de uitvoering van haar taak.

Nogmaals wordt bij een ieder erop aangedrongen het recht tot vreedzaam protest niet te doen uitmonden in verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid.

error: Kopiëren mag niet!